Ein Pennaeth Ysgol

Mae un o brif gyfreithwyr y DU, yr Athro Elwen Evans QC wedi gweithredu mewn nifer o achosion proffil uchel, gan arwain yr erlyniad yn achos llofruddiaeth April Jones a'r tîm amddiffyn yn achos trychineb pwll Gleision. Mae hefyd yn Gofiadur Llys y Goron ac mae wedi bod yn bennaeth siambrau bargyfreithwyr uchel eu parch am flynyddoedd lawer.

Ein pennaeth ysgol yr Athro Elwen Evans QC
Prifysgol Abertawe, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Penaethiaid Adrannau

Pennaeth yr Adran Troseddeg 

Yr Athro Tracey Sagar 

150 x 106

Pennaeth yr Adran Cyfraith Llongau a Masnach

Yr Athro Baris Soyer

150 x 106

Cyd-bennaeth yr Adran Astudiaethau’r Gyfraith

Athro Cyswllt Ruth Costigan 

150 x 106

Cyd-bennaeth yr Adran Astudiaethau’r Gyfraith

Athro Cyswllt Alison Perry

150 x 106

 

Rhestr Cyswllt Staff

Y Gyfraith

Enw

 Teitl

Ebost

Rhif ffôn

+44(0)1792

Simon Baughen

Athro 

S.J.Baughen@swansea.ac.uk

606319

Andrew Beale OBE         

Athro Cysylltiol 

A.J.Beale@swansea.ac.uk

295472

Dr Patrick Bishop

Uwch-ddarlithydd a Phennaeth Derbyn Myfyriwr Israddedig

P.Bishop@swansea.ac.uk

513586

Emma Borland

Darlithydd

E.J.Borland@swansea.ac.uk

602014

Keith Bush QC

Uwch-ddarlithydd

K.Bush@swansea.ac.uk

606899

Dr Austin Chinhengo

Uwch-ddarlithydd

A.M.Chinhengo@swansea.ac.uk

602371

Andrew Clemes

Athro Cysylltiol

A.J.Clemes@swansea.ac.uk

602251

Ruth Costigan

Athro Cysylltiol

R.S.Costigan@swansea.ac.uk

513582

Arwel Davies

Athro Cysylltiol

A.P.Davies@swansea.ac.uk

513478

Karen Davies

Uwch-ddarlithydd

Karen.Davies@swansea.ac.uk

602276

David Daycock

Athro Cysylltiol

D.M.Daycock@swansea.ac.uk

606899

Michael Draper

Athro Cysylltiol

M.J.Draper@swansea.ac.uk

602258

Cerys Evans

Uwch-ddarlithydd

C.L.Evans@swansea.ac.uk

602373

Elwen Evans QC

Pennaeth yr Ysgol

E.M.Evans@swansea.ac.uk

604231

Holly Greenwood

Darlithydd

H.C.Greenwood@swansea.ac.uk

 604683

Dr Tom Hannant

Darlithydd

T.W.Hannant@swansea.ac.uk

 604682

Dr Simon Hoffman

Athro Cysylltiol

S.Hoffman@swansea.ac.uk

513004

Dr Andrew Iwobi

Uwch-ddarlithydd

A.U.Iwobi@swansea.ac.uk

602372

Trilby James

Uwch-ddarlithydd

T.K.James@swansea.ac.uk

602441

Dr Victoria Jenkins

Uwch-ddarlithydd

V.A.Jenkins@swansea.ac.uk

513587

Dr Caroline Jones

Athro Cysylltiol

Caroline.Jones@swansea.ac.uk

 604249

Tim Jones

Athro 

T.H.Jones@swansea.ac.uk

295118

Tabetha Kurtz-Shefford

Uwch-ddarlithydd

T.C.Kurtz-Shefford@swansea.ac.uk

513579

Dr George Leloudas

Athro Cysylltiol

G.Leloudas@swansea.ac.uk

606749

Richard Leonard-Davies

Uwch-ddarlithydd

R.S.Leonard-davies@swansea.ac.uk

602728

Michaela Leyshon

Uwch-ddarlithydd

M.E.Leyshon@swansea.ac.uk

602374

Elizabeth Macdonald

Athro 

E.A.Macdonald@swansea.ac.uk

602152

Stuart Macdonald

Athro Cysylltiol

S.Macdonald@swansea.ac.uk

602411

Yvonne McDermott Rees

Athro Cysylltiol

Yvonne.McDermottRees@swansea.ac.uk

602526
Karen Morrow

Professor

K.Morrow@swansea.ac.uk

602623

Richard Owen

Athro 

W.R.Owen@swansea.ac.uk

295831

Gwyn Parry

Athro 

R.G.Parry@swansea.ac.uk

295126

Alison Perry

Athro Cysylltiol

A.Perry@swansea.ac.uk

295116

Helen Quane

Athro

H.Quane@swansea.ac.uk

295113

Amanda Rees

Uwch-ddarlithydd

A.J.Rees@swansea.ac.uk

602259

Trisha Rees

Uwch-ddarlithydd

E.P.Rees@swansea.ac.uk

513511

Baris Soyer

Athro 

B.Soyer@swansea.ac.uk

295125

Dr Pedro Telles

Uwch-ddarlithydd

P.Telles@swansea.ac.uk

602252

Andrew Tettenborn

Athro 

A.M.Tettenborn@swansea.ac.uk

602724

Youri van Logchem

Darlithydd

y.vanlogchem@swansea.ac.uk

602726 

Katy Vaughan

Darlithydd

K.E.Vaughan@swansea.ac.uk

602012

Jane Williams

Athro

Jane.M.Williams@swansea.ac.uk

295815

Richard Williams

 

Richard.W.Williams@swansea.ac.uk

602487

Adam Wyner

Athro Cysylltiol

A.Z.Wyner@swansea.ac.uk

295308

 

Troseddeg

 

Enw

 Teitl

 Ebost

 Rhif ffôn

+44(0)1792

Gemma Bevan

Darlithydd

G.D.Bevan@swansea.ac.uk

513285

Jonathan Burnett

Darlithydd

J.K.Burnett@swansea.ac.uk

604681

Marty Chamberlain

Athro

J.M.Chamberlain@swansea.ac.uk

513206

Dr Anthony Charles

Darlithydd

A.D.Charles@swansea.ac.uk

606056

Elwen Evans QC

Pennaeth yr Ysgol

E.M.Evans@swansea.ac.uk

604231

Sam Hanks

Tiwtor

S.J.hanks@swansea.ac.uk

295831

Deborah Jones

Uwch-ddarlithydd

Deborah.A.Jones@swansea.ac.uk

295768

Melissa Mendez

Darlithydd

Melissa.Mendez@swansea.ac.uk

606057
Gemma Morgan

Darlithydd

G.H.morgan@swansea.ac.uk

513283

Dr Lella Nouri

Uwch-ddarlithydd

L.M.Nouri@swansea.ac.uk

602268

Peter Raynor

Athro 

P.Raynor@swansea.ac.uk

295319

Sue Roberts

Uwch-ddarlithydd

S.M.Roberts@swansea.ac.uk

513352

Tracey Sagar

Athro 

T.Sagar@swansea.ac.uk

295313

Pravanjot Uppal

Tiwtor

P.K.S.Uppal@swansea.ac.uk

295831

Staff a Myfyrwyr Ymchwil a Phrosiect

Staff Ymchwil a Phrosiect

Enw

 Teitl

 Ebost

 Rhif ffôn

+44(0)1792

Hannah Bussicott

Rheolwr Datblygu Busnes/Gweinyddiaeth Ganolog - Canolfan Gyfreithiol Prifysgol Abertawe

H.J.Bussicott@swansea.ac.uk

295399

Jack Carter

Cynorthwyydd Clerigol - Canolfan Gyfreithiol Prifysgol Abertawe

J.A.Carter@swansea.ac.uk

 606759

Helen Dale

Cynorthwyydd Ymchwil - Prosiect Lleisiau Bach

Swyddog Ymgysylltu Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant

H.Dale@swansea.ac.uk

 604439

Andrew Jenkins

Gweithiwr Cefnogi Ymchwil - Deall Menter Cyfranogiad

A.J.Jenkins@swansea.ac.uk  
Arwyn Roberts Cynorthwyydd Ymchwil - Prosiect Lleisiau Bach & Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant Arwyn.Roberts@swansea.ac.uk  295831
Angelika Strohmayer  Swyddog Ymchwil - Consortiwm Astudiaethau Rhywioldeb angelika.strohmayer@swansea.ac.uk  

Staff Cymorth Proffesiynol

 Enw

 Teitl

 Ebost

 Rhif ffôn

+44(0)1792

Rheolaeth Strategol 

Andrea Mateo

Pennaeth Cyswllt y Coleg – Gweithrediadau

A.D.Mateo@swansea.ac.uk 

295198

Chris Marshall

Cyfarwyddwr Economi Wybodaeth

C.G.Marshall@swansea.ac.uk

513240

       

Swyddfa Academaidd

       

Zoe Brooks-Green

Rheolwr Swyddfa Academaidd

Z.Brooks-Green@swansea.ac.uk

602037

       

Gweinyddiaeth rhaglen, amserlennu, Blackboard a neilltuo mentor academaidd

Emma Barney 

Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr

E.L.Barney@swansea.ac.uk

604283

Sunny Xiaoxu Zhao

Gweinyddwr Rhaglenni a Addysgir

X.Zhao@swansea.ac.uk

604802

Michelle Meacham

Cydlynydd Gwybodaeth Myfyrwyr GDL/LPC

M.Meacham@swansea.ac.uk

295913

Alun Morgan

Gweinyddwr Ymchwil Ôl-raddedig a Rhaglenni Hyfforddedig

w.a.morgan@Swansea.ac.uk

 
       

Arholiadau ac Asesiadau

Jacqui Walsh

Swyddog Arholiadau ac Asesiadau

J.Walsh@swansea.ac.uk

604661

Suzanne Meyrick

Gweinyddwr Swyddfa Arholiadau ac Asesiadau

S.E.Meyrick@swansea.ac.uk   

604662

       

Astudio dramor a lleoliadau gwaith

Anne Marie-Hutton

Swyddog Cyflogadwyedd a Lleoliadau

A.Hutton@swansea.ac.uk

602578

       

Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr

Cefnogi a chynghori myfyrwyr, gofal bugeiliol, presenoldeb a chyflenwi’r dderbynfa

James Dibley

Cydlynydd Gwybodaeth Myfyrwyr

J.R.Dibley@swansea.ac.uk

604616

Rebecca Sansom

Cydlynydd Gwybodaeth Myfyrwyr

R.Sansom@swansea.ac.uk

606709

Rae Tennant

Cynorthwy-ydd Gwybodaeth i Fyfyrwyr

R.Tennant@swansea.ac.uk

295831

       

College Office

Cynorthwyydd personol i Bennaeth yr Ysgol, cyllid, adnoddau dynol a gweinyddiaeth yr Ysgol

Joanna Szopinska

Cynorthwy-ydd Gweithredol i Bennaeth y Coleg

J.I.Szopinska@swansea.ac.uk

604231

Denise Radford

Partner Busnes Cyllid

D.M.Radford@swansea.ac.uk

602362

Sarah Holtom

Swyddog Cyllid

S.Holtom@swansea.ac.uk

295119

Anne Legg

Partner Busnes Adnoddau Dynol

a.h.legg@swansea.ac.uk

605080 

Ruth Jones

Cynorthwy-ydd Cynghori Adnoddau Dynol

Carolyn.R.Jones@swansea.ac.uk

 602622

       

Marketing and Recruitment

Recriwtio a marchnata israddedig, ôl-raddedig a rhyngwladol. Digwyddiadau, busnes a hyrwyddo ymchwil

Gemma Champion

Swyddog Recriwtio

G.E.Champion@swansea.ac.uk

606341

Dean Richards

Swyddog Marchnata

Dean.Richards@swansea.ac.uk

295859

Celine Smyth

Cynorthwyydd Recriwtio a Marchnata

C.S.Smyth@swansea.ac.uk

513476