Yr Athro Iwan Davies

LLB (Caergrawnt) LLM, PhD (Cymru), Bargyfreithiwr o Ysbyty Gray, Athro'r Gyfraith Syr Julian Hodge, Dirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol)

Iwan Davies

Mae’r Athro Iwan Davies yn Ddirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol). Mae'n arbenigo mewn cyfraith fasnachol ac mae'n awdur sawl monograff ar gyfraith fasnachol, gan gynnwys Equipment and Motor Vehicle Leasing and Hiring (1997), Retention of Title Clauses in Europe (1999), Security Interests in Mobile Equipment (2002), Issues in Commercial Law (2005). Mae wedi cyhoeddi ar y lefel uchaf mewn cyfraith fasnachol, gan gynnwys: Oxford Journal of Legal Studies, the International Comparative Law Quarterly, Legal Studies, the Journal of Business Law. Mae ganddo brofiad ymchwil sylweddol ac ef oedd Cyfarwyddwr Ymchwil IP Cymru. Ar hyn o bryd, mae'n gydlynydd Grŵp Ymchwil K yn y Brifysgol.

Bu'r Athro Davies yn Gomisiynydd ar Gomisiwn Griffiths y DU ar Ddyledusrwydd Personol a bu hefyd yn rapporteur ar gyfer y DU ym maes cyfraith credyd amaethyddol yn y Pymthegfed Gyngres Ryngwladol ar Gyfraith Gymharol. Mae'r Athro Davies wedi addysgu a chyflwyno papurau mewn cynadleddau rhyngwladol a digwyddiadau eraill yn Awstralia, Canada, Tsieina, Japan, Hong Kong, Singapôr, Maleisia ac Israel. Mae wedi cyflwyno papurau i UNIDROIT yn Rhufain ac i Adran Masnach a Diwydiant y DU. Mae'n fargyfreithiwr gweithredol sy'n arbenigo mewn cyfraith fasnachol a materion Siawnsri ac mae hefyd wedi llunio cynigion diwygio â'r nod o atal twyll mewn materion credyd a sicrhad. Mae'n aelod o Grŵp Monitro Côd Ymarfer Busnes Cymdeithas Cyllid a Phrydlesu'r Deyrnas Unedig ac mae wedi cadeirio llawer o gynadleddau ar gyfer y diwydiant cyllid asedau. Ar hyn o bryd, mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Sefydlog ar Gymru'r Gyfraith ac mae'n aelod o Banel Cymru arbenigol Cymdeithas y Gyfraith.

I weld hanes ymchwil yr Athro Davies, cliciwch yma