Yr Athro Cysylltiol George Leloudas

BCL (Athens), LLM (Bryste, McGill), PhD (Trinity Hall, Caergrawnt), Cyfreithiwr (Cymru a Lloegr), Atwrnai wrth Gyfraith (Athens, Groeg)

George Leloudas

Ymunodd Dr Leloudas â Phrifysgol Abertawe yn 2011. Graddiodd o Brifysgol Genedlaethol a Kapodistrias Athens ac mae ganddo raddau LLM mewn Cyfraith Fasnachol gan Brifysgol Bryste ac mewn Cyfraith Hedfan a Gofod gan Sefydliad Cyfraith Hedfan a Gofod Prifysgol McGill. Cwblhaodd ei radd PhD mewn cyfraith hedfan â phwyslais ar atebolrwydd ac yswiriant yn Neuadd y Drindod, Prifysgol Caergrawnt yn 2009.

Cyn ymuno â’r Sefydliad, bu Dr Leloudas yn gyfreithiwr gyda Gates and Partners yn Llundain am sawl blwyddyn lle bu'n cynghori ar atebolrwydd awyrofod a materion rheoleiddio cwmnïoedd hedfan. Bu hefyd yn gynorthwyydd i gwnsler cyfreithiol Undeb Rhyngwladol yr Yswirwyr Hedfan (IUAI), gan ddarparu cymorth mewn perthynas â disodli Confensiwn Rhufain ar Ddifrod Arwyneb.  Mae Dr Leloudas yn hyfforddwr yn Sefydliad Hyfforddiant a Datblygiad y Gymdeithas Trafnidiaeth Hedfan Ryngwladol (IATA) lle mae'n addysgu cyfraith hedfan ryngwladol i gyfreithwyr ac ymarferwyr cyfreithiol proffesiynol, cyfraith yswiriant hedfan ac atebolrwydd cargo awyrennau.

Yn ddiweddar, mae Dr Leloudas wedi cyhoeddi ei ail fonograff ar yswiriant cargo awyrennau ar y cyd â'r Athro Malcolm Clarke o Brifysgol Caergrawnt (Informa Law gan Routledge). Hefyd, cyhoeddodd bennod yn ddiweddar o'r enw “Contracting out of the Insurance Act 2015” yn The Insurance Act 2015- A New Regime for Commercial and Marine Insurance Law gan yr Athro M Clarke a'r Athro B  Soyer (gol) (Informa Law gan Routledge), yn ogystal ag erthygl ar drafnidiaeth amlfodd yn LMCLQ (“Door-to-door application of the international air law conventions: commercially convenient, but judicially dubious”). Mae’n un o olygyddion y cyhoeddiad uchel ei barch ar gyfraith hedfan,  Shawcross and Beaumont on Air Law, â chyfrifoldeb am y penodau ar atebolrwydd yn y cyhoeddiad. Mae George yn ymchwilydd gweithredol ac mae'n cyhoeddi'n rheolaidd ar gyfraith hedfan breifat (ryngwladol), cyfraith yswiriant, cyfraith trafnidiaeth amlfodd a chyfraith camwedd. 

I weld hanes ymchwil Dr Leloudas, cliciwch yma