Troseddeg yn ysgol y gyfraith Hillary Rodham Clinton

Rydym yn gweithio’n barhaus gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu adnoddau dysgu i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 12 a 13, yn y coleg neu’r chweched dosbarth, i’ch paratoi ar gyfer addysg uwch.

Mae ein myfyrwyr wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yma yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’r ethos hwn yn cynnwys ein darpar fyfyrwyr hefyd. Yn y cyfnod hwn o newid ac ansicrwydd, hoffem eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn i ddiogelu eich dyfodol yn y Brifysgol, p’un a ydych yn penderfynu mai Abertawe yw’r lle i chi ai peidio.

I’r perwyl hwn, rydym wedi creu trosolwg o’r materion byddwch yn ymwneud â nhw fel rhan o’ch gradd,  i roi rhagflas i chi ar brofiad y myfyrwyr a’r addysgu a enillodd statws Aur yn y FfRhA sydd ar gael yma yn Abertawe. Os oes cwestiynau gennych neu os oes angen cymorth arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â ni. 

A LAW AND CRIMINOLOGY APPROACH TO CONCUSSION INJURIES

A BRIEF INTRODUCTION TO TERRORISM AND EXTREMISM