RHAGLENNI OL-RADDEDIG Y GYFRAITH

MA mewn Heriau Byd-eang: Cyfraith, Polisi ac Ymarfer 

Mewn partneriaeth â Sky, bydd y fenter ysgoloriaeth raddedig hon yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr blaengar a rhagorol sy’n edrych tuag at y dyfodol ac sy’n canolbwyntio ar y byd go iawn ym maes ysgolheictod, gweithredu ac ymarfer cyfreithiol.

MA Seiberdroseddu a Seiberderfysgaeth 

Gwnewch gais nawr i astudio ein cwrs gradd meistr newydd sy'n rhoi sylw i faterion yn ymwneud â'r byd seiber o safbwynt rhyngddisgyblaethol ac aml-ddimensiwn.

LLM TechGyfreithiol 

Byddwch yn dysgu sut mae Deallusrwydd Artiffisial a’r gyfraith yn cyfuno yn y cwrs meistr arloesol ac amserol hwn.

LLM Hawliau Dynol

Mae ein rhaglen Hawliau Dynol newydd yn canolbwyntio'n benodol ar heriau hawliau dynol byd-eang cyfoes a'r ffordd orau o ymateb iddynt drwy'r gyfraith, polisi ac ymarfer.

LLM Eiddo Deallusol ac Arloesi

Mae'r rhaglen hon yn archwilio asedau anniriaethol neu 'gudd' a sut y gall cwmnïau eu rheoli'n effeithiol mewn modd masnachol.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Gan ganolbwyntio ar heriau cyfreithiol ac ymarferol trafodion masnachol rhyngwladol amrywiol, mae'r cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth fanwl ac arbenigol o Gyfraith Fasnachol Ryngwladol.

LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs LLM hwn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ac arddangos gwybodaeth, dealltwriaeth, rhinweddau, sgiliau a phriodoleddau eraill mewn Cyfraith Fasnachol a Chyfraith Forol.

LLM Cyfraith Morwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar gyfraith forol, o'r gwahanol gontractau ar gyfer cludo nwyddau i yswiriant morol, masnach ryngwladol a chyfraith y môr.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Mae'r rhaglen LLM gyffrous hon yn canolbwyntio ar faterion masnach ryngwladol penodol, gyda phwyslais ar faterion cyfreithiol a masnachol sy'n gysylltiedig â chontractau gwerthiannau rhyngwladol.

LLM Ymarfer Cyfreithiol a Drafftio Uwch

Cyfunwch y Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) â phrosiect drafftio annibynnol i wella'ch sgiliau cyfreithiol a'ch rhagolygon gyrfa.

LLM Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy

Mae’r radd LLM hon yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau sy’n berthnasol i faes y gyfraith sy’n tyfu - olew, nwy ac ynni adnewyddadwy.

 

RHAGLENNI YMCHWIL ÔL-RADDEDIG Y GYFRAITH 

PhD/MPhil Y Gyfraith

Mae gradd ymchwil yn y Gyfraith yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich angerdd a’ch diddordebau eich hun, gan arwain at gymhwyster a all agor y drws i yrfa academaidd neu hybu rhagolygon cyflogaeth y tu allan i'r byd academaidd.