Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir, Ymchwil Ôl-raddedig a Proffesiynol

Ein hymagwedd yw cynnig amgylchedd dysgu blaengar, profiad personoledig a chymorth addysgol eithriadol.

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau cyfreithiol ôl-raddedig (GDL a LPC). Addysgir y rhain mewn grwpiau bach gan academyddion hynod brofiadol.

Mae galw am ein myfyrwyr ôl-raddedig gan gyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac maent yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau.