Cymerwch y camau nesaf yn Abertawe

Ein hymagwedd yw cynnig amgylchedd dysgu blaengar, profiad personoledig a chymorth addysgol neilltuol.

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau cyfreithiol ôl-raddedig (GDL a LPC). Addysgir y rhain mewn grwpiau bach gan academyddion hynod brofiadol.

Mae galw am ein myfyrwyr ôl-raddedig gan gyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac maent yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau. Cwrdd â’n myfyrwyr ôl-raddedig.

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here WELSH

Sut i ddod o hyd i ni