Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Prifysgol Abertawe'n croesawu uwch-swyddogion o Ogledd Iwerddon

Ddydd Llun 3 Mehefin 2019, croesawodd y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Arloesol yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton uwch-swyddogion o Ogledd Iwerddon. Roedd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Michael Heaney, a'r Dirprwy Gyfarwyddwr Paul McStravick o Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol Gogledd Iwerddon a Chyfarwyddwr Canolfan Cyfiawnder Ieuenctid Woodlands, Brian Ingman ymhlith y rhai a oedd yno.

Youth Justice Arweiniwyd y digwyddiad gan Dr Anthony Charles, Cydlynydd y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid arloesol ar y cyd ag asiantaethau partner yr Ysgol gan gynnwys Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Heddlu De Cymru, yn ogystal ag ymchwilwyr o'r Ysgol.

Wrth ymweld, rhannwyd gwaith ac ymchwil a wnaed gan asiantaethau cyfiawnder troseddol sy'n gysylltiedig â strategaeth flaenllaw Cymru sef Plant yn Gyntaf, Troseddwyr yn Ail gyda swyddogion. Maen nhw'n bwriadu ystyried dull tebyg yng Ngogledd Iwerddon.Trafodwyd hefyd y potensial ar gyfer cynnal gwaith ar y cyd yn y dyfodol i gefnogi unrhyw ddiwygiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd Dr Charles wrth drafod y cyfarfod:

Mae'n bleser croesawu Michael Heaney a chydweithwyr o Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol Gogledd Iwerddon a Chanolfan Cyfiawnder Ieuenctid Woodlands. Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton wedi bod yn gweithio'n agos gydag asiantaethau ieuenctid a chyfiawnder troseddol yng Nghymru ers peth amser, ac mae ganddi arbenigedd, yn enwedig ym meysydd atal, gwyro, hawliau plant a datganoli a fydd yn ddefnyddiol i'n hymwelwyr.

"Rwyf wrth fy modd bod ein hasiantaethau partner yn ymuno â ni – mae gweithio gyda nhw yn ein helpu i gryfhau ein dealltwriaeth o gyfiawnder, ar lefelau polisi ac arfer, ac rwy'n gwybod y bydd eu harbenigedd nhw hefyd yn helpu i lywio'r ffordd rydym ni'n meddwl yng Ngogledd Iwerddon."

Tîm ymchwil yn Adran Droseddeg Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yw'r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid arloesol. Mae'r tîm, sy'n casglu ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn cyfiawnder ieuenctid ynghyd i geisio datblygu dealltwriaethau cadarnhaol o'r ffordd y dylai asiantaethau cyfiawnder troseddol ymwneud â phlant sy'n gwrthdaro â'r gyfraith, a gwireddu uchelgeisiau'r polisi sy'n sail i 'Plant yn Gyntaf, Troseddwyr yn Ail.'