Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol yn cynnal 15fed cynhadledd flynyddol lwyddiannus

Cynhaliwyd cynhadledd nodedig ar 12 a 13 Medi gan Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol (IISTL) Ysgol y Gyfraith.

Roedd y digwyddiad yn seiliedig ar Weithrediadau Cludo ac fel yr arfer, rhoddodd fforwm pwerus i academyddion, cyfreithwyr ac arbenigwyr o'r diwydiant i glywed am bapurau a thrafod nifer fawr o faterion hollbwysig i gyfraith morgludiant gyfoes. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • Effaith y cap sylffwr
  • Cyflenwad bynceri a phroblemau o ran talu
  • Materion o ran rheoli llongau
  • Risgiau seiber ac atebolrwydd
  • Arestio llongau a methdalu
  • Cosbau, a'r pryderon dros dueddiad cynyddol, mewn rhai awdurdodaethau i drin gweithredoedd morwyr arferol yn droseddau.

Ni wnaeth y siaradwyr a'r gynulleidfa ymatal rhag hyrwyddo eu safbwyntiau ac ymuno â'r digwyddiad o sawl gwlad, gan gynnwys cynrychiolaeth o'r DU, Ewrop a'r Dwyrain Pell.

Roedd siaradwyr yn cynnwys cefnogwyr IISTL, yr Athro Baughen, yr Athro Soyer, yr Athro Tenttenborn, yr Athro Thomas a'r Athro Williams yn ogystal â'r Athro Cyswllt Leloudas a Dr Kurtz-Shefford. Siaradodd sawl un am y tro cyntaf yn y gynhadledd eleni, gan gynnwys: Rory Macfarlane o Ince & Co; Daniel Martin o HFW; Michael Biltoo o Kennedys Marine; Yr Athro Olivier Cachard o Brifysgol Lorraine, Ffrainc; Yr Athro Henrik Ringbom o'r Sefydliad Cyfraith Forwrol Sgandinafia yn Oslo; Yr Athro Bülent Sözer o Brifysgol Piri Reis, Twrci; Yr Athro Cyswllt Frank Stevens o Brifysgol Erasmus, Rotterdam; Syr Bernard Eder, Barnwr Rhyngwladol Llys Rhyngwladol Singapôr; Grant Hunter o BIMCO; Monica Kohli o Gard; a John Weale o FEDNAV yng Nghanada.

Noddwyd y digwyddiad yn hawl gan Informa Law (Routledge) sydd â pherthynas ardderchog ers amser â'r ISSTL, ac sydd wedi cytuno i gyhoeddi'r papurau a roddwyd yn y digwyddiad mewn llyfr. Rydym yn hynod ddiolchgar am bopeth y maen nhw wedi'i wneud i ni ac ni allwn ddiolch iddyn nhw ddigon.

Eder Panel IISTL ColloquiumSyr Bernard yn cyflwyno ei bapur yn y gynhadledd. Yr aelodau eraill yn y panel (o'r chwith i'r dde) oedd Dr Stevens, yr Athro Williams a'r Athro Tetternborn.

Olivier Panel IISTL ColloquiumO'r chwith i'r dde, Dr Kurtz-Shefford, Yr Athro Olivier Cachard a Mr Rory Macfarlane.