Rhaglen Hyfforddiant Technoleg y Gyfraith Unigryw yn lansio yn Abertawe

Ar 5 Awst lansiodd Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe ei Hysgol Haf Technoleg y Gyfraith (LegalTech), sef rhaglen hyfforddiant unigryw lle y mae arbenigwyr yn sector technoleg y gyfraith yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol ym maes y gyfraith ar sut i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd newydd ym maes y gyfraith.

LegalTech Summer SchoolMae Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau cysylltiedig yn chwarae rhan gynyddol mewn ymarfer cyfreithiol. Rhoddodd y rhaglen hyfforddiant arloesol ac amserol y sgiliau i fynychwyr ddeall a chroesawu technoleg newydd, er mwyn arloesi a rhoi technoleg y Gyfraith ar waith trwy sesiynau ymarferol. 

Gan archwilio sut mae technolegau megis Deallusrwydd Artiffisial yn effeithio ar wasanaethau cyfreithiol roedd modd i fynychwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o ddarlithoedd a gweithdai, yn ogystal â sesiynau ymarferol a ganolbwyntiodd ar ddatblygu sgiliau mewn meysydd megis dylunio cyfreithiol, prosesu iaith naturiol, prosesau cyfreithiol awtomataidd, contractau clyfar, modelu cyfreithiol, a dysgu peirianyddol. Diben y rhain oedd pwysleisio sut y gall meddwl cyfrifyddol ein helpu ni i ddadansoddi testunau, problemau a phrosesau cyfreithiol a rheoleiddiol gan ddatblygu atebion arloesol.

siaradodd trefnydd y digwyddiad, Dr Adam Wyner, Athro Cysylltiol yn y Gyfraith a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe, am y sbardun y tu ôl i'r digwyddiad gan ddweud:

"Mae technoleg yn cael effaith fwyfwy gynyddol ar yrfaoedd cyfreithiol ac mae'r trawsnewid deinamig ym maes y gyfraith yn cyflwyno llawer o gyfleoedd newydd i'r rhai sy'n gweithio yn y sector, felly roedd creu ein Hysgol Haf Technoleg y Gyfraith gyntaf yn antur fawr.

"Bu gwylio ein grŵp clos o gyfranogwyr yn ymgysylltu'n fywiog â'r pynciau, y gwaith ymarferol a chyda'i gilydd o foddhad mawr. Diben hyn oedd creu profiad dysgu ystyrlon a phleserus ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes y gyfraith ac rwyf eisoes yn edrych ymlaen at ddigwyddiad y flwyddyn nesaf."