Myfyrwyr y Gyfraith Prifysgol Abertawe yn rhoi tystiolaeth yng Nghynulliad Cened

Ar ddydd Llun Ionawr 28, cafodd y myfyriwr, Tahmid Miah, ei ddewis i gynrychioli Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton a Chlinig y Gyfraith Abertawe, drwy gyflwyno tystiolaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Law Clinic National Assembly for WalesCyfrannodd myfyriwr y flwyddyn olaf, Tahmid, dystiolaeth wrth ochr Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe, Yr Athro Richard Owen, i’r Bil Pwyllgor Cyfansoddiadol a Gweithrediadau Deddfwriaethol (Cymru).

Mae pryderon wedi cael eu codi am nifer o flynyddoedd yngl┼Ěn â chymhlethdod y gyfraith yn y Deyrnas Unedig. Pwrpas Bil Deddfwriaeth (Cymru) yw gwneud y gyfraith yng Nghymru’n fwy hygyrch, clir ac uniongyrchol i’w defnyddio. Bydd y Bil sydd ar ddod yn edrych ar ddehongli a gweithredu deddfwriaeth Cymru, sy’n gofyn i’r Cyngor Cyffredinol a’r Gweinidogion yng Nghymru gymryd camau i wella hygyrchedd y Gyfraith yng Nghymru.

Ar ôl cyflwyno ei dystiolaeth i’r pwyllgor, dywedodd Tahmid: ‘Mae ein deddfwriaeth ar hyn o bryd yn peri penbleth. Rydym yn gweld cleientiaid sy’n cael trafferth er nad ydynt yn gymwys am gymorth cyfreithiol am ddim oherwydd y trothwy uchel, ac nid ydynt yn deall y derminoleg gyfreithiol sy’n cael ei chyflwyno iddynt.

‘Rwy’n gobeithio y bydd y Bil Deddfwriaeth yn esbonio’r gyfraith mewn ffordd fwy eglur a syml, gan y byddai hynny’n ei gwneud yn fwy hygyrch i’r cyhoedd.’

Dywedodd yr Athro Richard Owen: ‘Rwy’n hynod falch o Tahmid. Dydw i ddim yn gwybod am unrhyw fyfyriwr israddedig arall sy’n cyflwyno tystiolaeth i ddeddfwrfa eu gwlad ar eu gwaith clinigol, ac fe roddodd gyfrif rhagorol ohono’i hun.’

Am fwy o wybodaeth ynghylch Clinig  y Gyfraith, Abertawe, ewch i: https://www.swansea.ac.uk/law/lawclinic/