Mae’r Athro Cysylltiol Rick Lines wedi derbyn adolygiad cadarnhaol am ei lyfr newydd

Cyhoeddwyd llyfr newydd Dr Lines ym mis Gorffennaf 2017, a’i enw yw “Drug Control and Human Right in international Law”.

Rick Lines Book

Mae torri hawliau dynol o ganlyniad i reoli cyffuriau a gorfodaeth yn bryder cynyddol. Wrth olrhain cyfraith rheoli cyffuriau ryngwladol, mae llyfr Dr Lines yn archwilio’r tensiynau rhwng dyheadau dyngarol y gyfundrefn, a’i hymgyrch i atal math cyffredin o arfer dynol fel ffurf ar ‘ymddygiad drwg’.

Gan dynnu ar enghreifftiau domestig, rhanbarthol a rhyngwladol a chyfraith achosion, mae’n cyflwyno’r syniad o ddatblygu ymagwedd ddynamig sy’n seiliedig ar hawliau dynol ar gyfer datrys tensiynau yn y maes hwn, mewn ffordd sy’n diogelu hawliau dynol.

Mewn adolygiad a gyhoeddwyd yn Rutgers Review of Criminal Law and Criminal Justice Books yn ddiweddar, disgrifiwyd y llyfr fel:

‘…cyfrif diddorol, hygyrch a ysgrifennwyd yn dda sydd  wir yn llyfr anodd ei roi i lawr. Mae’r trafodaethau cyfreithiol yn hawdd eu dilyn ar gyfer unigolyn nad yw’n gyfreithiwr, ac mae’r ddwy bennod o gyd-destun hanesyddol yn golygu nad oes angen i’r darllenydd feddu ar wybodaeth flaenorol am hanes gwaharddiad cyffuriau byd-eang.’

Wrth drafod yr adolygiad, dywedodd Dr. Lines:

“Rwy’n hynod falch o weld fy llyfr yn derbyn adolygiad mor galonnog gan Dr James Windle yn Adolygiad Rutgers o Lyfrau Cyfraith Droseddol a Chyfiawnder Troseddol. Rwy’n gobeithio y bydd yr adolygiad yn helpu i ehangu proffil y llyfr ymysg myfyrwyr ac academyddion sydd â diddordeb mewn polisïau cyffuriau seiliedig ar hawliau dynol ac iechyd”

Mae’r adolygiad llawn ar gael ar-lein.