Mae myfyrwyr Y Gyfraith yn Abertawe yn dysgu am dechnegau gwirio digidol blaenllaw

Mae chwe myfyriwr o raglenni LLM TechCyfreithiol ac LLM Hawliau Dynol Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton wedi ymgymryd â chwrs hyfforddi dau ddiwrnod gydag Amnesty International ar 20 a 21 Hydref 2018.

Yn y bore, fe ddysgodd y myfyrwyr, pob un ohonynt yn astudio modiwl Hawliau a Chyfrifoldeb: Technoleg a’r Gyfraith,  sut mae Amnesty yn defnyddio cynnwys wedi ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr yn eu harchwiliadau i ymyriadau hawliau dynol. Yna bu iddynt gwblhau hyfforddiant ymarferol mewn dulliau dilysu – gan gynnwys dysgu sut i geo-leoli cynnwys gan ddefnyddio metadata EXIF; sut i ddefnyddio technegau geo-ofodol i leoli safleoedd a monitro newidiadau mewn tirweddau dros amser; sut i gynnal chwiliadau manwl o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, a sut i wahaniaethu rhwng arfau a gynnau mawr.

Roedd yr hyfforddiant, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Hawliau Dynol Prifysgol Essex, hefyd yn ymdrin â’r materion allweddol o ran hunanofal a gwydnwch wrth ddelio â chynnwys dirdynnol mewn gwaith hawliau dynol, ac amlygodd arfau defnyddiol ar gyfer ymchwiliadau sy’n defnyddio cynnwys digidol. Mynychodd dros 40 o fyfyrwyr o Brifysgolion Abertawe, Essex a Chaergrawnt yr hyfforddiant dan arweiniad Sam Dubberley, Rheolwr Corfflu Dilysu Digidol Amnesty International, gyda mewnbwn gan aelodau o dîm Ymateb i Argyfwng, Amnesty.

Rights and Accountability: Technology and Law“Rhoddodd yr hyfforddiant hwn fewnwelediad unigryw i'n myfyrwyr i gasglu ffeithiau am hawliau dynol yn y dyfodol" meddai Dr Yvonne McDermott Rees, a arweiniodd y grŵp, ac sydd ar hyn o bryd yn Brif Ymchwilydd ar brosiect sydd wedi’i ariannu gan yr ESRC sy'n archwilio'r defnydd o dystiolaeth ffynhonnell agored yn y maes hawliau dynol. Dywedodd Lauren Kent, sy’n astudio’r cwrs LLM newydd mewn TechGyfreithiol ym Mhrifysgol Abertawe, 'Roedd y profiad cyfan yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. Cyfle gwych oedd gweld yr holl waith sy’n mynd ymlaen yn y cefndir gyda thîm argyfwng Amnesty. Difyr oedd gweld faint o wybodaeth all gael ei dynnu o un ddelwedd yn unig. Rydw i’n awyddus ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddefnyddio’r hyfforddiant a chymryd rhan ym mhrosiectau Amnesty yn y dyfodol.

Rights and Accountability: Technology and Law 2Dywedodd Aleksandra Zadroga o’r rhaglen LLM mewn Hawliau Dynol: ‘Mae’r hyfforddiant dilysu digidol wedi bod yn brofiad gwefreiddiol ac amhrisiadwy. Rhoddodd gyfle unigryw i ni weld sut mae cyrff anllywodraethol byd-eang yn gweithredu ac yn ymchwilio i droseddau hawliau dynol. Caniataodd i ni gyfarfod â chyd-fyfyrwyr a darlithwyr sy’n gweithio ar brosiectau tebyg, yn ogystal â dysgu gan rai o’r arbenigwyr mwyaf cymwys yn y maes.