Mae Grant IP Cymru yn Cefnogi Achrediad Cyber Essential Plus ar gyfer Boyns Information Systems

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Boyns Information Systems, cyflenwr Cymreig o gynnyrch a gwasanaethau TG, yw’r BBaCh Cymreig diweddaraf i gael ein grant digolledu seiberddiogelwch IP Cymru i’w cefnogi i sicrhau eu hachrediad seiber essential plus eu hunain.

Boyns Security IP Wales Mae IP Cymru, aelod cyfansoddol o Gymdeithas Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, wedi lansio cynllun grant yn gynharach eleni. Nod y fenter ar-lein yw cynorthwyo busnesau i ddiogelu eu heiddo deallusol ar-lein.

Dywedodd Rob Boyns, Cyfarwyddwr System Wybodaeth Boyns: “Wrth ddarllen Canllaw SME IP Cymru ar gyfer Diogelwch Seiber, fe gynorthwyodd hynny i gynyddu ein hymwybyddiaeth ar bwysigrwydd diogelwch seiber ym maes eiddo deallusol. O ganlyniad, rydym wedi  mabwysiadu methodoleg a phrosesau newydd i alluogi Systemau Gwybodaeth Boyns i dyfu ein hisadeiledd diogelwch seiber, wrth ein diogelu rhag niwed ar-lein. Wrth dderbyn grant IP Cymru, fe gynorthwyodd hyn ein cais i sicrhau achrediad Cyber Essentials Plus, wrth ein paratoi yn llawn ar gyfer rhwystro unrhyw ymosodiad seiber.

Dywedodd Anrew Beale OBE, Cyfarwyddwr IP Cymru: “ Mae data yn gatalydd sy’n gyrru ein Hoes Wybodaeth ac mae angen i gwmnïau nodi, yn ogystal â’r data personol sy’n cael ei gadw am gwsmeriaid, bod eu data masnachol yn werthfawr ac yn darged ar gyfer ymosodiad ar-lein.

“Yr unig ddatrysiad rhagataliol, ymarferol i reoli risg y perygl gwirioneddol, cynyddol hwn yw cynyddu diogelwch seiberddiogelwch.

“Rydym wrth ein boddau felly y gall ein prosiect cymorth busnes o fri, ED Cymru, gynnig cymorth ariannol ystyrlon i Boyns Information Systems wrth sicrhau eu hachrediad Cyber Essentials Plus eu hunain, yn enwedig o ystyried eu gallu yn awr i helpu sefydliadau eraill yng Nghymru i sicrhau’r un diogelwch seiberddiogelwch.”

 Am ragor o wybodaeth ynghylch amddiffyniad seiberddiogelwch eiddo deallusol, gweler: https://www.ipcybersecurity.com