Llawlyfr canllaw newydd hawliau dynol – ymgysylltiad strwythurol â phlant

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe yn dathlu cyhoeddi’r Llawlyfr Hyfforddiant Lleisiau Bach Little Voices.

Gan ddilyn ein prosiectau a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr, Lleisiau Bach yn Galw Allan 2014-2017 a Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed 2017-2020, mae’r Llawlyfr yn darparu canllaw cam wrth gam ar sut mae ymgysylltu yn seiliedig ar hawliau dynol â phlant fel ymchwilwyr a chyd-gynhyrchwyr o newid. Mae’n cynnwys deunyddiau enghreifftiol a chynlluniau sesiwn y gellir eu haddasu i siwtio anghenion plant a grwpiau o bob oedran ac anghenion amrywiol.

Mae Lleisiau Bach Little Voices (arwydd TM) wedi gweithio gyda dwsinau o dimau o blant i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ar gyfer ymchwilio a dadlau, ac i greu gwir newid yn eu sefydliadau a’u cymunedau. Yn ogystal â chynhyrchu adroddiad ymchwil dan arweiniad plant, y cyntaf erioed i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn.

Mae hawliau dynol plant yn ffocws allweddol i Ysgol y Gyfraith, fel y myfyrwyd arnynt gan Hillary Rodham Clinton yn ei hymweliad diweddar â'r Brifysgol: ‘Wrth i ni fynd i’r afael â’r dasg hanfodol o drawsnewid safle plant o fewn y gymdeithas, ni allwn weithio ar ran plant yn unig; mae’n rhaid i ni weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’n rhaid i bobl ifanc gael y cyfle i sefyll fyny, i leisio eu barn, a dadlau dros eu hawliau eu hunain.'

Rydym yn croesawu ymholiadau gan grwpiau ac unigolion sy’n dymuno dysgu mwy am ein dulliau a’n prosiectau, neu sy’n dymuno gweithio â ni ar brosiect. Yn 2018 byddwn yn cynnal diwrnodau hyfforddiant AM DDIM mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru a byddwn yn parhau i ddarparu prosiectau ymchwil lleol a chenedlaethol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Helen Dale neu Arwyn Roberts.