Lansio adroddiad newydd ar ‘Effaith Integreiddiad Cyfreithiol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yng Nghymru’

Ar 28 Mawrth lansiodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru adroddiad ar ‘Effaith Integreiddiad Cyfreithiol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yng Nghymru’.

Effaith Integreiddiad Cyfreithiol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r P

Paratowyd yr adroddiad, sy’n rhoi cipolwg ar sut y gall deddfwriaeth hybu meddwl am hawliau plant wrth ddatblygu polisi, gan Dr Simon Hoffman a Sean O’Neill (Plant yng Nghymru).

Lawrlwytho’r adroddiad