Gwobrau HFW i Fyfyrwyr LLM Abertawe

Mae graddau LLM o Brifysgol Abertawe'n adnabyddus ledled y byd ac yn uchel eu parch yn y sectorau morgludiant a masnachu.Am y rheswm hwnnw, bedair blynedd yn ôl, cyflwynodd HFW, sef cwmni cyfreithiol rhyngwladol blaenllaw, dair gwobr a ddyfernir i'n myfyrwyr LLM.

Eleni, derbyniodd Ruben Dewilde (Cyfraith Olew a Nwy), Karina Wiehoff (Cludo Nwyddau ar y Môr, y Tir a thrwy'r Awyr) a Themis Margaritis (Cyfraith y Morlys) eu gwobrau gan Richard Neylon, partner HFW, ym mhencadlys HFW yn Llundain. Roedd y myfyrwyr llwyddiannus yng nghwmni'r Athro Williams a Dr Kurtz-Shefford yn ystod y seremoni.

Ar ôl y digwyddiad, meddai Dr Kurtz-Shefford, Dirprwy Gyfarwyddwr Morgludiant a Masnachu:

"Rydym yn ddiolchgar i'n partneriaid HFW am ddarparu ffordd ystyrlon o wobrwyo gwaith caled ein myfyrwyr dawnus ynghyd â'u brwdfrydedd am eu pynciau. Mae HFW yn bartner sylweddol i ni ac mae ef wedi cymeradwyo'n rhaglen yn fawr drwy gyflwyno'r gwobrau hyn i'n myfyrwyr. Roedd gennym nifer mawr o enwebeion eleni ac roedd hi'n anodd dewis enillwyr, ond mae'n amlwg bod ein henillwyr wedi haeddu eu gwobrau. Da iawn iddyn nhw!"

IISTL HFW Prize Winners

Enillwyr y gwobrau, Themis, Karina a Ruben, gyda Dr Kurtz-Shefford, yr Athro Richard Williams a Mr Richard Neylon (Partner, HFW).