Gwobr ac Interniaeth Ince yn cael eu rhoi i fyfyriwr LLM, Jack

Cyflwynodd y cwmni cyfraith ryngwladol mawr ei barch, Ince, Wobr Ince ar gyfer y marc cyfartalog uchaf ar raglenni LLM Morgludiant a Masnach Prifysgol Abertawe i Mr Jack Ford ymhlith ein carfan 2018/19 (pedwar modiwl Jack oedd Yswiriant Morol, Cyflafareddu Masnachol Rhyngwladol, Siarteri Llogi Llongau a Chludo Nwyddau ar y Môr, ar y Tir a thrwy'r Awyr).

Cyflwynwyd y wobr i Jack gan bartner blaenllaw'r cwmni, Mr Peter Rogan. Roedd y wobr  yn cynnwys swm o arian parod gwerth £500 ac interniaeth un wythnos tra chwenychedig yn swyddfa bencadlys Ince yn Llundain. Gan fod y Brifysgol wedi mwynhau cysylltiadau mor agos â'r cwmni dros y degawd diwethaf, hoffai Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol Abertawe (IISTL) ddiolch i Ince am ei gefnogaeth barhaus a'i fuddsoddiad yn ein cyfreithwyr ifanc addawol. Roedd Jack yng nghwmni'r Athro Williams a Dr Kurtz-Shefford yn y seremoni.

Yn siarad ar ôl y digwyddiad, meddai Dr Kurtz-Shefford, Dirprwy Gyfarwyddwr Morgludiant a Masnachu: "Mae'r wobr yn llwyr haeddiannol ac rydym yn gwybod y bydd yn ein gwneud yn falch iawn wrth iddo gwblhau ei interniaeth gydag Ince. Pwy allai ofyn am ddechrau gwell i’w yrfa? Fel arfer, rydym yn falch o gael cwmni cyfraith nodedig a blaenllaw fel cefnogwr."

 Ince Prizes

Jack gyda chynrychiolwyr Ince a'r Athro Williams (chwith), a Jack yn derbyn ei Wobr gan Mr Rogan (canol).