Darlith Wadd yr Athro Harold Hongju Koh

‘The Trump Administration and International Law’

Professor Harold Koh

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gwahoddir chi gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe i ddarlith dan arweiniad y cyfreithiwr rhyngwladol blaenllaw, Yr Athro Harold Hongu Koh, sy’n cael ei chynnal Mai 15fed 2019. Testun y ddarlith fydd ei gyfrol newydd, ‘The Trump Administration and International Lawa bydd yn mynd i’r afael â’r her a gyflwynir gan y Weinyddiaeth Trump i wir sail cyfraith ryngwladol.

Bydd y ddarlith yn dechrau am 6pm ac yn cael ei chynnal yn Narlithfa Richard Price yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Campws Parc Singleton. Bydd derbyniad diodydd cyn y digwyddiad am 5.30pm.

Mynediad am ddim ond mae archebu lle yn hanfodol.

Yr Athro Harold Hongu Koh yw un o gyfreithwyr rhyngwladol mwyaf blaenllaw a dylanwadol America. Mae’n Athro Rhagorol mewn Cyfraith Ryngwladol, ac yn gyn-Ddeon Ysgol y Gyfraith Yale. Gwasanaethodd fel Ymgynghorydd Cyfreithiol, Adran Wladol yr Unol Daleithiau o 2009-13; Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol dros Ddemocratiaeth, Hawliau Dynol, a Llafur o 1998-2001; ac Ymgynghorydd Twrnai, Swyddfa’r Cyngor Cyfreithiol, Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, o 1983-85. Mae’r Athro Koh yn awdur neu’n gyd-awdur 8 cyfrol a 200 o erthyglau ac mae wedi derbyn dwy ar bymtheg o raddau anrhydeddus, dros ddeg ar hugain o wobrau hawliau dynol, Gwobr Wolfgang Friedmann o Ysgol y Gyfraith Columbia a Gwobr Louis B. Sohn o Adran Cyfraith Ryngwladol y Gymdeithas American Bar am ei gyflawniadau oes mewn cyfraith ryngwladol.

Archebwch eich lle: bit.ly/HaroldKoh