Cynhadledd LegalTech Cymru

Bydd Ysgol y Gyfraith Hilary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe’n cynnal y Gynhadledd LegalTech Wales gyntaf ar 31 Ionawr 2018 yn Stadiwm y Liberty, Abertawe.

LegalTech Wales Banner

Cymhwyso technoleg i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol - heriau a chyfleoedd

Mae’r proffesiwn cyfreithiol yn wynebu newid digyffelyb, yn bennaf oherwydd technolegau megis deallusrwydd artiffisial a Blockchain, tra bod llwyfannau digidol sy’n rhoi mynediad at gyfiawnder yn dechrau llenwi’r bylchau a grëwyd yn sgil newidiadau i Gymorth Cyfreithiol. Bydd y gynhadledd undydd, rhad ac am ddim hon yn amlygu’r newidiadau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â defnyddio technoleg wrth gyflwyno gwasanaethau cyfreithiol, a bydd yn arddangos esiamplau o ddefnydd ymarferol LegalTech.

Mae siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau’n cynnwys:

  • Yr Athro Richard Susskind OBE
  • Christina Blacklaws, Is-lywydd Cymdeithas y Gyfraith
  • A chynrychiolwyr o Acuity Legal, Capital Law, a chymuned LegalTech

Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Cyfreithwyr sy’n trefnu’r gynhadledd.