Croeso cynnes yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder i fyfyrwyr y Gyfraith o Brifysgol Abertawe

Ddydd Iau 29 Awst, cafodd myfyrwyr y Gyfraith Prifysgol Abertawe, Isabel Francis a Tahmid Miah, groeso cynnes yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn Llundain, lle treulion nhw ddiwrnod yn dysgu mwy am lunio polisi ym maes cyfiawnder, a llwybr carlam y gwasanaeth sifil, cymorth cyfreithiol ac agweddau seneddol ar lunio polisi.

Roedd y daith yn rhan o'r wobr 'Cyfraniad Gorau gan Dîm o Fyfyrwyr' a ddyfarnwyd i'r ddau fyfyriwr yn LawWorks a gwobrau Pro Bono'r Twrnai Cyffredinol, a gynhaliwyd ym mis Mai. Cydnabuwyd Isabel a Tahmid am eu hymrwymiad i gynnig cyngor cyfreithiol pro bono yn y gymuned leol. O wirfoddoli dros yr haf i roi tystiolaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar fynediad i faterion cyfiawnder, mae'r myfyrwyr wedi rhoi dros 750 o oriau o'u hamser i Glinig y Gyfraith Abertawe.

Peter Farr, Pennaeth Polisi Cyfraith Sifil yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder, drefnodd ac a arweiniodd gweithgareddau'r diwrnod. Dechreuodd y rhain gyda sesiwn fanwl ar agweddau gweinidogaethol o lunio polisi ym maes cyfiawnder, gan gynnwys cyflwyniadau, sesiynau briffio, ceisiadau rhyddid gwybodaeth, diddordeb yn y cyfryngau, gohebiaeth a lobïo. 

Yn ogystal, cymerodd y myfyrwyr ran mewn sesiynau am gymorth cyfreithiol, polisi sifil a theulu, mynediad llwybr carlam i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ac agweddau seneddol ar lunio polisi, megis mesurau seneddol, offerynnau statudol, memoranda eglurhaol, datganiadau ysgrifenedig, cwestiynau llafar ac ysgrifenedig a thrafodaethau yn Neuadd San Steffan.

Un o uchafbwyntiau'r diwrnod oedd cael taith dywys breifat o Uchel Lys y DU.

Wrth sôn am y profiad, dywedodd Isabel:

“Alla i ddim â chredu cynifer o gyfleoedd a roddwyd i ni drwy wirfoddoli yng Nghlinig y Gyfraith. Mae heddiw wedi bod yn brofiad gwych. Rydym ni wedi dysgu cymaint, mae pawb yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi bod mor groesawgar, ac mae wedi amlygu cynifer o gyfleoedd gyrfa gwahanol sydd ar gael gyda gradd yn y Gyfraith."

Meddai Peter Farr, a oedd yn rhan o'r panel beirniadu yn y Gwobrau Pro Bono:

"Mae'r myfyrwyr wedi creu argraff dda iawn arnaf heddiw. Mae eu diddordeb, eu hangerdd a'u hymagwedd ystyriol at eu gwaith yng Nghlinig y Gyfraith yn amlwg.

"Mae Isabel a Tahmid wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn eu cymuned leol. Maent yn fyfyrwyr arbennig, ac mae’n glod i Brifysgol Abertawe am gynhyrchu myfyrwyr fel hyn, ond hefyd yn glod iddyn nhw eu hunain."

Am ragor o wybodaeth ar Glinig y Gyfraith Abertawe, https://www.swansea.ac.uk/cy/y-gyfraith/clinigygyfraith/

Ministry of Justice Trip