Clinig y Gyfraith Prifysgol Abertawe yn Ennill Gwobr LawWorks Cymru

Dathlwyd llwyddiant eithriadol mewn pro bono cyfreithiol ar 3 Rhagfyr 2018 yng Ngwobrau a Darlith Pro Bono Blynyddol LawWorks. Mae’r gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiant mewn gwaith pro bono cyfreithiol, a wneir gan sefydliadau ac unigolion, ac ymrwymiad y sector cyfreithiol yn galluogi mynediad at gyfiawnder a chefnogi unigolion, cymunedau a sefydliadau nid er elw.

LawWorks Cymru Award Dewiswyd enillwyr mewn deg categori a oedd yn cynrychioli ystod ac ehangder pro bono ledled Cymru a Lloegr.

Cipiwyd Gwobr LawWorks Cymru gan Glinig y Gyfraith Abertawe yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe. Cyflwynodd Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru’r Wobr i’r Athro Richard Owen, Jack Carter, ac Isabel Francis, sydd i’w gweld yn y llun gyda’r Gwir Anrhydeddus David Lammy AS.

Dywedodd Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe, Richard Owen: “Rydym wrth ein boddau bod Clinig Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton wedi derbyn y clod hwn.

“Rydym wedi dod yn bell mewn cyfnod byr iawn, sy’n dyst i waith ein cyfreithwyr a’n gweinyddwyr gwirfoddol, ac, yn fwy na dim, i waith caled ein cynghorwyr myfyrwyr.”

Ers lansio yn 2017, mae Clinig y Gyfraith Abertawe wedi cydweithio ag asiantaethau eraill i ddarparu gwasanaeth integredig, sy’n cynnwys gwasanaethau fel desg gymorth ymgyfreithiwr drosto’i hun wythnosol yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil a Theulu Abertawe, y Prosiect Camweinyddu Cyfiawnder, clinig ar gyfer ceisiadau am gymorth cyfreithiol cynllun cyllid achosion eithriadol, a chyngor cyfreithiol cyffredinol i’r gymuned leol ar faterion fel tai, tor-perthynas, cydraddoldeb, a phroblemau defnyddwyr a chyflogaeth.