Bydd Myfyriwr y Gyfraith, Lawrence, yn cyflwyno ei waith mewn cynhadledd ymchwil fawreddog

Mae myfyriwr israddedig y Gyfraith, Lawrence Thomas, wedi cael ei ddewis i siarad yn y Gynhadledd Ymchwil Israddedig Brydeinig sydd ar y gweill ym mis Ebrill.

Mae myfyriwr israddedig y Gyfraith, Lawrence Thomas, wedi cael ei ddewis i siarad yn y Gynhadledd Ymchwil Israddedig Brydeinig sydd ar y gweill ym mis Ebrill.

Mae’r GYIB yn gynhadledd flynyddol, sydd wedi bod yn cael ei chynnal ers 2010, ac mae’n canolbwyntio’n llwyr ar hyrwyddo ymchwil israddedig ym mhob disgyblaeth. Mae’r gynhadledd yn tyfu bob blwyddyn, gyda digwyddiad 2019 yn argoeli i fod y mwyaf eto – mae disgwyl I 600 o gynrychiolwyr ymweld, gyda 69 o wahanol sefydliadau yn cyflwyno eu gwaith!

Cynhadledd eleni fydd y gyntaf i gael ei chynnal mewn Prifysgol yng Nghymru, a bydd hyn yn allweddol wrth roi profiad unigryw i fyfyrwyr fel Lawrence, wrth iddo gyflwyno ei ymchwil i gynulleidfa fawr, aml-ddisgyblaethol. Cafodd Lawrence ei annog i wneud cais i siarad yn y gynhadledd gan yr Athro Stuart Macdonald, ei fentor academaidd, a oedd yn awyddus i ddathlu ei waith.

Mae Lawrence yn mynd i gyflwyno darn ar wella perfformiad mewn chwaraeon, sy'n faes amserol a chyfoes iawn, sydd wedi cael sylw mawr yn y wasg yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ddiweddar, mae wedi ymgymryd ag ymchwil yn y maes hwn, gan weithio i ddiffinio 'dau faes o anghysondeb o fewn y gyfundrefn gyfredol o reoliadau chwaraeon, mewn perthynas â'r hyn a ystyrir yn ymddygiad annheg'. Roedd ei waith yn y maes hwn yn sail ar gyfer ei gais buddugol yng nghystadleuaeth traethawd blynyddol Research Institute of Ethics and Law (RIEL) y Brifysgol.

Lawrence Thomas

Myfyriwr y Gyfraith, Lawrence Thomas, yn gwneud ei gyflwyniad buddugol fel rhan o wobr traethawd RIEL y llynedd.

Gan siarad am y cyfle, dywedodd Lawrence:

“Rwy’n edrych ymlaen yn arw at fynychu’r gynhadledd a gwella fy sgiliau cyflwyno. Gyda gobaith, bydd fy sgwrs o ddiddordeb mawr i’r gynulleidfa! Rwyf hefyd yn awyddus i glywed cyflwynwyr eraill, o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, yn trafod eu gwaith a’u canfyddiadau.”