GRADDAU TROSEDDEG

BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol – 3 blynedd

Dysgwch am droseddoldeb, erledigaeth a'r system cyfiawnder troseddol ac ennill dealltwriaeth ymarferol o droseddeg.

BSc Troseddeg a Seicoleg – 3 blynedd

Dysgwch am droseddoldeb, erledigaeth a'r system cyfiawnder troseddol ochr yn ochr â'r prosesau seicolegol a niwrowyddonol sy'n sylfaen i'r gweithgarwch.

BSc Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol – 3 blynedd

Dewch i ddeall troseddu, ei achosion a'r ymatebion mewn cyd-destun byd-eang a chymdeithasol ehangach.

LLB y Gyfraith a Throseddeg – 3 blynedd (4 blynedd gydag astudio dramor)

Enillwch ddealltwriaeth drylwyr o'r system cyfiawnder troseddol fel rhan o gymhwyso ar gyfer gradd yn y gyfraith.