Ymunwch â’n cymuned gyfeillgar a ffyniannus o fyfyrwyr israddedig

Ein dull gweithredu yw cynnig cefnogaeth addysgol eithriadol, cwricwlwm cynyddol gyda dewis eang o fodiwlau a phrofiad wedi’i bersonoleiddio.

Mae ein rhaglenni israddedig yn cynnwys graddau cymwyso yn y gyfraith, cyrsiau troseddeg a rhaglenni cydanrhydedd – a ddysgir mewn darlithoedd, grwpiau trafod a seminarau rhyngweithiol gan academyddion sydd â phrofiad helaeth yn y diwydiant.

Mae galw mawr am ein graddedigion gan gyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae llawer ohonynt yn aros yn Abertawe ar gyfer astudiaethau ôl-radd.