Ymunwch â'n cymuned gyfeillgar a ffyniannus

Ein hymagwedd yw cynnig cymorth addysgol neilltuol, cwricwlwm blaengar ag ystod eang o fodiwlau a phrofiad personol.

Mae ein Rhaglenni Israddedig yn cynnwys graddau cymhwysol yn y gyfraith, cyrsiau troseddeg a rhaglenni cydanrhydedd - wedi'u haddysgu mewn darlithoedd, grwpiau trafod a seminarau rhyngweithiol gan academyddion hynod brofiadol.

Mae galw am ein graddedigion gan gyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae llawer yn aros yn Abertawe ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig. Cwrdd â’n myfyrwyr israddedig.

 

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here WELSH

Sut i ddod o hyd i ni