Y GYSTADLEUAETH YMGYNGHORI Â CHLEIENTIAID RYNGWLADOL (ICCC)

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn falch iawn o gynnal y Gystadleuaeth Ymgynghori â Chleientiaid Ryngwladol a fydd yn dechrau ar 6ed Ebrill 2021 ac yn gorffen ar 11eg Ebrill 2021. Dyma’r tro cyntaf i Gymru gynnal y digwyddiad ers 2005 ac yn dilyn canslo’r gystadleuaeth yn 2020 oherwydd Covid-19, bydd Cystadleuaeth 2020 a Chystadleuaeth 2021 yn digwydd yn ystod yr wythnos, a byddwn ni’n croesawu’r cyfranogwyr i gymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad, gan ganiatáu mwy o bobl na’r disgwyl i fwynhau ardal hardd Abertawe.

Byddwn ni’n diweddaru’r wefan yn rheolaidd wrth i’r amserlen gael ei rhoi ar ei ffurf derfynol, a byddwn ni’n cyhoeddi barn cyfranogwyr y gorffennol yn ogystal â chyngor ac awgrymiadau gan Gynrychiolwyr Cenedlaethol a hyfforddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Wrth wraidd Ysgol y Gyfraith yn Abertawe yw’r ffaith mai teulu ydym ni, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu fel rhan o’r teulu hwnnw’r flwyddyn nesaf.

Cyn cwrdd â phob un ohonoch chi. Croeso i Gymru!

Newyddion diweddaraf: Yng ngoleuni pandemig cyfredol Covid-19, gwnaed y penderfyniad i ddefnyddio’r amser cyn y gystadleuaeth i ganolbwyntio ar bennu’r ffordd orau i gynnal y gystadleuaeth o bell, yn hytrach na chymryd y risg o orfod canslo’r digwyddiad yn hwyr yn y dydd.

Felly, gallwn gadarnhau y bydd Cystadleuaeth Ymgynghori â Chleientiaid Ryngwladol 2020 a 2021 yn cael eu cynnal ar ffurf cystadleuaeth o bell. Bydd y manylion llawn yn dilyn a bydd Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn parhau i gynnal y cystadleuaethau, a hynny cyn y gystadleuaeth yn 2022 yn Abertawe ar sail digwyddiad wyneb yn wyneb.