Datblygu dyfodol disglair

Yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg, rydyn ni yma i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ac i sefyll allan o ran eich gyrfa o ddewis. Rydyn ni’n cynnig dewis o leoliadau gwaith, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, cyrsiau proffesiynol a’r cyngor a’r gefnogaeth i’ch helpu i gyflawni eich uchelgeisiau.