Coronafeirws: y diweddaraf

Mae’r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £2,500 i ymgeiswyr y DU/UE yn unig ar gyfer rhaglenni gwyddoniaeth ôl-raddedig.

Sylwer, cyn i chi gyflwyno cais am yr ysgoloriaeth hon, mae’n RHAID eich bod wedi cyflwyno cais am un o’r cyrsiau isod ac wedi cael cynnig gennym ni am le ar y cwrs hwnnw.