Bob mis, mae Caffi Oriel Science yn gwahodd arbenigwr blaenllaw yn eu meysydd i roi sgwrs gyflwyno fer a gaiff ei dilyn gan sgwrs anffurfiol. Gallwch eistedd yn ôl gyda diod a gwrando neu gymryd rhan yn y drafodaeth a’r ddadl.

Waterfront Museum external image

*Mae'r holl drafodaethau yn Oriel gwyddoniaeth yn cael eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy*

Bones of the warship Mary Rose: what they tell us and where they lead us”.
Dr Nick Owen (Prifysgol Abertawe)
Nos Fercher 25 Medi 2019 am 7:30pm

Roedd suddo'r Mary Rose ym 1545 o flaen Harri'r VIII yn ddigwyddiad hanesyddol o bwysigrwydd mawr, ac ers ei chodi ym 1982, mae'r llong a'i chynnwys wedi arwain at ddatblygiad mawr o ran ein dealltwriaeth o'r cyfnod hwnnw.Saethwyr oedd milwyr mwyaf proffesiynol y Tuduriaid, gan wneud cyfran fawr o griw'r Mary Rose. Ond sut ydym yn gwybod hyn? Bydd Dr Nick Owen, Ysgol y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn esbonio sut yr aeth ati i nodi swyddogaethau gwahanol y rhai hynny a oedd ar y Mary Rose gan ddefnyddio technoleg recordio symudiadau o'r radd flaenaf a mesuriadau laser o'u sgerbydau.

Mae'r sgwrs hon yn gysylltiedig ag arddangosfa gydag arteffactau o'r Mary Rose sy'n cael ei chynnal yn Oriel Gelf Glynn Vivian ar hyn o bryd.

 

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Dr Chris Pak (Prifysgol Abertawe)
Nos Fercher 30 Hydref 2019 am 7:30pm

Deugain mlynedd wedi cyhoeddiad cyntaf y nofel, mae llu o ddilynwyr brwd The Hitchhiker's Guide to the Galaxy a'i addasiad i fformatau amrywiol yn dystiolaeth o'i phoblogrwydd parhaus. Mae'r enghraifft glasurol hon o ffuglen wyddonol yn ailfframio syniadau gwyddonol drwy ei rhesymeg ddoniol ei hun i greu plotiau gwirion a golygfeydd comig bythgofiadwy. Yn y sgwrs hon, bydd Chris Pak yn ystyried rhai o'r rhesymau dros boblogrwydd y stori, gan ofyn sut mae The Hitchhiker's Guide yn defnyddio, ac weithiau'n herio, wyddoniaeth at ddiben ei brosiect digrif ei hun.

Amdanom ni

Mae trefnwyr y Caffi Oriel Science yn ymrwymedig i annog y cyhoedd i ymgysylltu â gwyddoniaeth a gwneud gwyddoniaeth yn atebol. Mae'r gyfres hon o ddarlithoedd cyhoeddus ar waith ers 2005!CaiffCaffis Gwyddoniaeth eu cynnal mewn lleoliadau anffurfiol ledled y DU a'r tu hwnt. Maent yn anffurfiol, yn hygyrch ac yn rhad ac am ddim i gael mynediad iddynt. Fel rheol, byddant yn dechrau gyda sgwrs fer gan y siaradwr, sef gwyddonydd neu ysgrifennwr fel arfer. Wedyn bydd egwyl fer a thrafodaeth a fydd yn para tua awr. Mae pynciau blaenorol wedi cynnwys mater tywyll, yr annwyd cyffredin, Dr Who, y Glec Fawr a therapïau amgen. Cynhaliwyd y Cafés Scientifiques cyntaf yn y Deyrnas Unedig yn Leeds ym 1998. O fynna, dechreuodd y caffis ledaenu ar draws y wlad a bellach, gallwch wrando'n rheolaidd ar wyddonwyr neu awduron gwyddoniaeth yn siarad am eu gwaith ac yn ei drafod â chynulleidfaoedd amrywiol.

Oriel Science yw prosiect ymgysylltu gwyddonol Prifysgol Abertawe. Ei genhadaeth yw "Rhoi Llwyfan i Wyddoniaeth yn y Gymuned". Mae Oriel Science wedi adeiladu canolfan arddangos dros dro yng nghanol y ddinas, mae'n cynnal digwyddiadau allgymorth mewn ysgolion, yn cyfrannu at ddigwyddiadau ledled de Cymru, yn trefnu arddangosfeydd arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac.... mae'n cynnal Caffi Oriel Science.