Mae Canolfan Ymchwil ac Arloesi y DU ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peiriant a Chyfrifiadura Uwch yn cynnig cyfleoedd PhD 4 blynedd, wedi’u hariannu’n llawn ar draws meysydd eang ffiseg ronynnol a seryddiaeth, gwyddorau biolegol ac iechyd, a gwyddorau mathemategol a chyfrifiadurol. Mae hyfforddiant mewn deallusrwydd artiffisial (AI), cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC) a dadansoddeg data perfformiad uchel (HPDA) yn chwarae rôl allweddol, fel mae ymgysylltu â phartneriaid allanol, sy’n cynnwys cwmnïau rhyngwladol mawr, busnesau newydd a busnesau bach a chanolig lleol, a phartneriaid y llywodraeth a’r Cyngor Ymchwil. 

Mae’r CDT yn seiliedig ar gydweithredu ymchwil a hyfforddiant hirsefydlog rhwng prifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Bryste a Chaerdydd. Yn ogystal â hynny, mae Supercomputing Wales ac Academïau Cyfrifiadura Prifysgolion yn cynnig cymorth unigryw drwy Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil a mynediad at gyfleusterau HPC mewn modd cydgysylltiedig.

Mae’r rhaglen yn cynnwys elfen sylweddol o hyfforddi yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys hyfforddiant carfan mewn AI a dulliau cyfrifiannu, i sefydlu sylfaen gyffredin. Mae ymgysylltiad gyda’n partneriaid allanol yn cael ei ymgorffori drwy gydol ac mae’n cynnwys lleoliadau tymor byr ym Mlwyddyn 1 a 2 a lleoliad 6 mis ym Mlwyddyn 3/4. Darperir hyfforddiant sgiliau trosglwyddadwy drwy gyfarfodydd preswyl, yn ein cynhadledd CDT flynyddol, ac mewn cydweithrediad â Sefydliad Alan Turing. Mae rhagor o fanylion i’w gweld ar y dudalen Hyfforddiant.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer Prifysgol Abertawe.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, gallwch hefyd anfon e-bost i cdt-aimlac@swansea.ac.uk neu gysylltu â’r Cyfarwyddwr yr Athro Gert Aarts yn uniongyrchol.