Coronafeirws: y diweddaraf

Seminarau

  • Dyddiad: Yr 2il Dydd Iau o bob mis
  • Amser: 14:00
  • Lle: Faraday, Darlithfa C, Campws Singleton

Cydlynydd: Dr Bob Laramee

Mae Canolfan Hyfforddi Doethuriaeth y Coleg Wyddoniaeth yn meithrin ymchwilwyr anturus, uchelgeisiol sydd am weithio gyda effaith a phwrpas. Un o'm nodau yw meithrin cymuned gynyddol a bywiog o myfyrwyr PHD ar draws y coleg. Mae'r gymuned hon yn ddeinamig allweddol yn ein hymgyrch i fod y lle mwyaf creadigol i wneud gwyddoniaeth yn fyd-eang. Mae'r DTC yn darparu mantais gystadleuol i'n ymchwilwyr ôl-raddedig, trwy paratoi nhw ar gyfer diwydiant ac academia sy'n edrych yn gynyddol am feddylwyr siâp "T": yn fedrus iawn mewn disgyblaeth ond hefyd yn medru cysylltu yn fras ag eraill.

Gwahoddir pob ymchwilydd Wyddoniaeth i gymryd rhan yn y seminar a'r rhaglen o weithgareddau a drefnir gan y DTC CoS. Mae'n ofynnol i bob myfyrwyr Wyddoniaeth a ariennir gan y DTC Wyddoniaeth gofrestru yn y rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â hyfforddiant ymchwil o fewn y Coleg Wyddoniaeth ymuno â'r DTC fel aelod cyswllt. Bydd manylion y rhaglen yn cael ei lunio dros y misoedd nesaf.

 Mae ysgrifennu PhD yn anodd. Ac nid yw'r rhai sydd newydd ddechrau PhD mewn gwyddoniaeth fel arfer wedi caffael yr holl fedrau allweddol sydd eu hangen i'w cwblhau gan nad ydynt fel arfer yn cael eu haddysgu fel rhan o gwricwlwm israddedig. Er engraifft, sut mae ymchwilydd yn mynd trwy'r symiau anferth o lenyddiaeth  blaenorol sy'n gysylltiedig â'u pwnc? Ar ben hynny, i rai, efallai mai dyma'r tro cyntaf iddynt weithio ar brosiect mwy tymor hir. Mae datblygu prosiect mawr angen mwy o wybodaeth na gweithredu un bach. 

Gallai'r hyfforddiant pynciau seminar i'r ymgeiswyr gynnwys: 

Meddylfryd a dulliau rhyngddisgyblaeth

Rhydweithio Ymchwil

Arloesi ac Ymchwiliad Cyfrifol (fel y'i diffinir, er engrhaifft gan yr EPSRC) 

Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac Effaith

Menter ac entrpreneuroaeth

Ariannu eich ymchwil

Ymgysylltiad myfyrwyr dan arweiniad ymchwil

Sgiliau Cyfathrebu

Amrywiaeth a chynhwysiant a gwyddoniaeth

 

Os hoffech weld a trafod pwnc seminar penodol , gadewch i ni wybod.