Ganolfan Hyfforddiant Gwyddoniaeth Abertawe

Mae Gwyddoniaeth Abertawe yn gymuned sy'n ymroddedig i ymchwil o'r radd flaenaf sy'n cael effaith bositif ar draws y byd. Mae'r Ganolfan Hyfforddi Doethuriaeth Wyddoniaeth yn meithrin cymuned gynyddol fywiog o fyfyrwyr PhD. Mae'r gymuned hon yn ddeinamig allweddol yn ein gyrfa i fod y lle mwyaf creadigol i wneud gwyddoniaeth.
 
Mae'r DTC yn fantais gystadleuol i'n hymchwilwyr ôl-raddedig, gan eu paratoi ar gyfer diwydiant ac academi sy'n edrych yn fwy am feddylwyr siâp "T": yn fedrus iawn mewn disgyblaeth ond sy'n gallu cysylltu yn fras ag eraill.
 
Ffiseg: Ysgoloriaeth PhD wedi'i hariannu'n llawn gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a Chyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) 2021/22: Holograffeg, Damcaniaeth Maes Cydffurfiol â Ffiniau, a Pharadocs Gwybodaeth y Twll Du (Dyddiad cau: Dydd Sul 14 Mawrth 2021)
 
Cemeg: Wedi'i ariannu'n llawn EPSRC Ysgoloriaeth: Dylunio a datblygu deunyddiau lled-ddargludol organig ar gyfer celloedd solar (dyddiad cau: 4 Ebrill 2021)

Prosiectau wedi'u hariannu'n llawn ar gael: 

Mae gennym nifer o brosiectau PhD hunan-ariannu sydd ar gael o'r meysydd pwnc canlynol: Biowyddorau Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, Mathemateg a Ffiseg.

Mae disgrifiadau prosiect i'w gael ym mhob maes pwnc.

  • Prosiectau DTC Gwyddoniaeth Abertawe mewn Biowyddoniaeth
  • Prosiectau DTC Gwyddoniaeth Abertawe mewn Cyfrifiadureg
  • Prosiectau DTC Gwyddoniaeth Abertawe mewn Daearyddiaeth
  • Prosiectau DTC Gwyddoniaeth Abertawe mewn Mathemateg
  • Prosiectau DTC Gwyddoniaeth Abertawe mewn Ffiseg

Hyfforddiant

Mae Hyfforddiant Adrannol wedi'i dargedu at sgiliau ar gyfer disgyblaeth penodol, ond maent ar gael i bob myfyriwr DTC sy'n meithrin meddwl siâp "T". Mae'r cyfleoedd yn cynnwys:

Y Seminar Cinio Gweladwy ar y Cyd/ Seminar CODAH 

Cyfres Seminarau Ôl-radd Biowyddoniaeth

Mae'r pynciau yn cynnwys hyfforddiant ar Cyfryngau Cymdeithasol, Paratoi Posteri, Ysgrifennu Papurau, Adolygiad Cymheriaid

BIOM25- Sgiliau Gwyddoniaeth Craidd ac

BIOM25B-Sgiliau Gwyddoniaeth a Dulliau Ymchwil

Wedi'i dargedu tuag at myfyrwyr Biowyddoniaeth a Daearyddiaeth, ond yn agored i bob myfyriwr CoS. Mae'r pynciau yn cynnwys adnoddau Llyfrgell a'r rhyngrwyd, gan gynnwys WoS, Voyager, Athroniaeth Gwyddoniaeth, Dylunio Arbrofol, Materion Moesegol mewn gwyddoniaeth, Llên-ladrad, Cronfeydd dara a thaenlenni, Sgiliau cyflwyno (Powerpoint a phechynnau graffeg) Dadansoddi data gyda SPSS ac R.

BIOM31- Papurau Tymor ar gyfer Bioleg Amgylcheddol

Wedi'i dargedu tuag at myfyrwyr Biowyddoniaeth a Daearyddiaeth ond yn agored i bob myfyriwr CoS. Mae'r pwnciau yn cynnwys chwiliadau llenyddol gwyddonol ac adolygiadau.

Cyfres Seminar Amser Cinio y Coleg Wyddoniaeth

Anogir Hyfforddiant Allanol fel y gall ein myfyrwyr fanteisio ar gyfleoedd yn ystod eu PhD, megis Cyrsiau Byr Hyfforddiant Uwch NERC