Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
pgr students

Yma yn y Ffowndri Gyfrifiadol rydym yn aml yn cynnal pobl flaenllaw o faes ymchwil, y byd academaidd a diwydiant sy’n rhoi sgyrsiau ar gyfer ein cymuned. Gwyliwch y fideos gan siaradwyr blaenorol a darllenwch y tudalennau hyn i dderbyn gwybodaeth am sgyrsiau’r dyfodol.