Physics students in Lab

Un Cam Ymlaen

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch chi ymuno â’n gweminarau am ddim ac mae’n ffordd wych o weld yr hyn y gall Gwyddoniaeth Abertawe ei chynnig i chi. 

Female student on Laptop

Un Cam Ymlaen Gweminarau

Mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe eich croesawu chi i’n digwyddiad ‘Un Cam Ymlaen’.

Cofrestrwch yma

Gweminar

10/05/2021

17:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Physics Experiment

Dosbarth Meistr Cenedlaethol ar Ffiseg

Mae’r digwyddiad am ddim a hwn yw’r unig un o’i fath a gynhelir ar-lein yng Nghymru eleni.

Cofrestrwch nawr

Gweminar

08/06/2021

09:30 - 12:15 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Female student in lab

Bywyd ar y Ddaear

Ymunwch â ni bob dydd Mercher gan ddechrau ar 31ain Mawrth ar gyfer ein cyfres weminarau wythnosol. Bydd ein staff o adran y Biowyddorau yn trafod ystod o bynciau gan gynnwys Bioleg y Môr, Sŵoleg, a Bioleg.

Cofrestrwch nawr

Gweminar Biowyddorau

12/05/2021

17:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Black Hole

Datgodio Tyllau Du

What is a black hole? Join Professor Prem Kumar as he unravels the mystery and decodes black holes.

Find out More

Gweminar

29/05/2021

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Gweminarau’r gorffennol

Sut bydd y dyfodol ar gyfer menywod ym maes STEM?

Derbyniwch wybodaeth arbenigol gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Mathemateg.

The Places You Will Go With University Mathematics

Gall ein staff a'n myfyrwyr Mathemateg ddweud popeth wrthych am ein cyrsiau, bywyd yn Abertawe