Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Pontio i Brifysgol

Female Chem students in lab

Paratoi i astudio gwyddoniaeth

Os ydych chi eisoes wedi diogelu eich lle ar gwrs gradd Gwyddoniaeth yn Abertawe neu os ydych chi’n chwilio am ddarllen rhagarweiniol er mwyn eich paratoi eich hun ar gyfer astudio ar eich cwrs gradd rydyn ni wedi llunio pethau i chi edrych arnynt.

Mae ein hacademyddion wedi ein helpu ni i lunio adnoddau ar-lein a fydd o fudd i’n darpar-fyfyrwyr yn eu tyb nhw gan gynnwys amrywiaeth o elfennau o’n cyrsiau gradd Gwyddoniaeth. Bwriedir i’r rhain rhoi rhagflas i chi o’r deunyddiau y byddwch chi’n eu darllen yn ystod eich cyfnod yn astudio ar gwrs gradd Gwyddoniaeth yn y brifysgol.

Archwiliwch ein cynnwys ar-lein ym mhob ardal adran isod. Os oes gennych chi gwestiynau e-bostiwch cosrecruitment@abertawe.ac.uk neu dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol – gweler y dolenni ar waelod y dudalen hon.