Coronafeirws: y diweddaraf

O fis Ebrill 2020, hyd nes y gallwn gwrdd fel cymuned yn y Ffowndri Gyfrifiadol ar 12 a 13 Ionawr 2021, byddwn yn cynnal llu o ddigwyddiadau ar-lein i ddathlu Gŵyl o Syniadau 2020. Gellir dod o hyd i fanylion am y digwyddiadau a sut i gael mynediad iddynt isod a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd. Edrychwn ymlaen at gysylltu â chi'n fuan.

AMSERLEN DIGWYDDIADAU