Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn falch iawn o alumni’r Coleg Gwyddoniaeth. Pa un ai a ydych chi wedi graddio mewn BiowyddorauCemegCyfrifiaduregDaearyddiaethMathemateg neu Ffiseg rydych wedi mynd ymlaen i gyflawni gwyrthiau ac rydym yn mwynhau clywed eich straeon. Ar fin rhwyfo dros Fôr yr Iwerydd neu wedi sefydlu mentrau cymdeithasol yn Ghana, rydym yn dathlu pob llwyddiant. Mae’r rhwydwaith cyn-fyfyrwyr yn y Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i gadw mewn cysylltiad - o fynychu aduniad i gefnogi Abertawe yn Varsity neu dderbyn ein cylchlythyrau.

Pe hoffech ddweud wrthym beth rydych yn ei wneud ar hyn o bryd yn eich gyrfa neu eich bywyd personol, byddai'n braf iawn clywed gennych.