Students in seminar

Cyflogadwyedd A Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi golwg fanwl i chi ar gyfreithiau sylfaenol byd natur – o fecaneg gwantwm, yn disgrifio cwarciau a glwonau, i Ddamcaniaeth Disgyrchiant Einstein, sy'n berthnasol i'r bydysawd ar raddfeydd cosmolegol.  

Ar hyd y ffordd, byddwch yn dysgu nifer o sgiliau anhepgor ar gyfer bywyd, a fydd yn eich paratoi yn dda ar gyfer yr hyn sydd i ddod ar ôl graddio.  

Cyrchfannau Graddedigion

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Yn gyffredinol, gelwir hyn yr Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei gyflwyno i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch). 

Gall graddedigion Ffiseg ddewis  amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae'r cyflogwyr yn cynnwys sefydliadau academaidd; sefydliadau ymchwil y llywodraeth a diwydiant, gan gynnwys awyrofod ac amddiffyn, addysg, ynni, peirianneg, offeryniaeth, gweithgynhyrchu, olew a nwy, gwyddoniaeth, cyfathrebu, gofod a thelegyfathrebu. Mae llawer o raddedigion ffiseg yn dilyn gyrfa y tu allan i ffiseg e.e. ymgynghori, TG, y diwydiant amgylcheddol, gwasanaethau ariannol, sector y gyfraith, trafnidiaeth a chyfleustodau.