Beth yw CHERISH-DE Crwsibl?

Economi Ddigidol y DU Mae Crucible yn un o allbynnau prosiect CHERISH-DE. Wrth i'r prosiect alluogi hwyluso prosiectau rhyngddisgyblaethol arloesol yn Abertawe, mae Economi Ddigidol y DU Crucible yn estyn allan at Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar (ECRs) rhagorol o bob prifysgol yn y DU.

UK Digital Economi Mae Crucibleis yn rhaglen arweinyddiaeth amlddisgyblaethol ledled y DU a ddatblygwyd gan y Ganolfan ym Mhrifysgol Abertawe i ECRs ddatblygu sgiliau newid gyrfa sy'n ymwneud ag ymchwil, rhwydweithio a chydweithio â'r economi ddigidol i gyflawni effaith gymdeithasol ac ennill economaidd. Mae'r rhaglen wedi meithrin 80 ECR o 30 o wahanol brifysgolion yn y DU hyd yn hyn.

 Mae ein cyn-gyfranogwyr wedi cyflawni ystod eang o effeithiau, gan gynnwys llunio polisi ar lefel y Senedd a'r Llywodraeth, mae ymrwymiadau cyhoeddus drwy BBC News, wedi sicrhau cyllid o dros £ 8 miliwn i'w sefydliadau ers ymuno â'r rhaglen, wedi rhagori yn eu gyrfaoedd ac wedi mabwysiadu - creu dull ymchwil (gyda defnyddwyr a diwydiant).