Mae Prifysgol Abertawe'n agor ei drysau ar gyfer gweithdy mewnbwn cyhoeddus i aelodau'r cyhoedd roi eu barn ar dechnolegau rhyngweithiol y dyfodol. Bydd Labordy Technolegau Rhyngweithiol y Dyfodol (Labordy FIT) yn cynnal y gweithdy hwn yn y Brifysgol ar 23 Chwefror a bydd y cyfranogwyr yn derbyn £50 am eu mewnbwn. 

Un o drefnwyr y gweithdy yw Dr Yogesh Kumar Meena o Labordy FIT.  Meddai, "Bydd gan y llefydd ffisegol rydym yn byw ac yn gweithio ynddyn nhw, megis ein cartrefi, swyddfeydd, canolfannau siopa a llyfrgelloedd, nifer cynyddol o ddyfeisiau Rhyngrwyd Pethau (IoT) integredig - synwyryddion wedi'u gwreiddio sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd ac sy'n cyfathrebu â dyfeisiau eraill.     

Dychmygwch pe bai modd i ni fanteisio ar fuddion y dechnoleg gyffrous hon a’i gwneud yn gynaliadwy, yn hwyl i'w defnyddio ac yn hygyrch ledled y byd? Dychmygwch, er enghraifft, pe bai modd i wyneb eich ffôn clyfar ddal ynni o olau dan do a chreu ei bŵer ei hun? Dychmygwch pe bai modd i dechnolegau wedi'u hintegreiddio mewn adeiladau a gwrthrychau pob dydd fel llyfrau, byrddau a hyd yn oed ein dillad, ein galluogi i ryngweithio â dyfeisiau cysylltiedig gan ddefnyddio golau amgylchynol, ystumiau corfforol a chysgodion?   Mae'n tîm yn Abertawe'n gweithio i ddatblygu mathau newydd o ddeunyddiau ffisegol i wneud y pethau hyn yn bosibl."

Cynhelir y gweithdy yn Ffowndri Gyfrifiadol newydd Prifysgol Abertawe ar Gampws y Bae ddydd Sadwrn 23 Chwefror rhwng 10am a 2.30pm a gwahoddir aelodau'r cyhoedd a'r sector preifat i archwilio sut y mae technolegau rhyngweithiol uwch y dyfodol mewn byd digidol yn cydweddu â'n bywydau bob dydd.

Meddai Dr Meena, "I'n helpu i lywio'r gwaith o ddylunio'r technolegau rhyngweithiol hyn, rydym am ofyn i bobl: Sut byddai'r technolegau hyn yn edrych yn eich barn chi? Beth yr hoffech iddyn nhw ei wneud i wneud eich bywyd yn haws, yn fwy diogel, yn fwy effeithlon ac yn fwy hwylus?"

Mae'n rhaid i gyfranogwyr fod o leiaf yn 18 oed ac ni allant fod yn arbenigwyr technoleg. Telir £50 i gyfranogwyr am eu hamser a gellir ad-dalu costau trafnidiaeth. Darperir cinio a lluniaeth trwy gydol y dydd. Darperir manylion pellach yn y pecyn gwybodaeth i gyfranogwyr.

Am wybodaeth lawn ac i gofrestru'ch diddordeb, ewch i dudalen Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/a-public-input-workshop-future-interactive-technologies-in-our-everyday-lives-tickets-55520599608