Bu'r Adran Fathemateg a Chyfrifiadureg yn cynnal Darlith Aitken Cymdeithas Fathemategol Llundain 2019, yr Athro Bakh Khoussainov o Brifysgol Auckland. Bakh Khoussainov yw'r pumed Darlith Aitken i ymweld â'r DU. Mae Darlithyddiaeth Aitken — a enwyd ar ôl Alexander Aitken, un o fathemategwyr gorau Seland Newydd — yn gydweithrediad rhwng Cymdeithas Fathemategol Llundain a Chymdeithas Fathemategol Seland Newydd lle bydd y ddwy gymdeithas yn gwahodd mathemategydd amlwg o'r wlad arall i draddodi darlithoedd mewn prifysgolion gwahanol. 

Ar 15 Gorffennaf 2019, siaradodd Bakh am led-grwpiau, grwpiau, algebrâu, a'u hehangiad a gyflwynir yn feidrol lle bu'n esbonio ei waith diwedd ar hen gwestiwn: What algebraic structures can be finitely presented?  Yn benodol, dangosodd sut oedd cydweddu ysgafn o ddulliau algebraidd a chyfrifadwyedd sy'n rhychwantu'r 20fed ganrif wedi ei alluogi i ateb cwestiwn agored a ofynnwyd gan yr Athro Tucker a Jan Bergstra yn y 1980au, a gododd yn eu gwaith ar ddamcaniaeth data:can the algebraic structures that can be listed by algorithms be defined by finitely many equations by adding enough extra operators?  Profodd Bakh nad oedd hyn yn bosib!

Cynhaliwyd darlith Bakh yn y Ffowndri Gyfrifiadol, ein hadeilad newydd ar gyfer mathemateg a chyfrifiadureg yn Abertawe, a agorwyd ym mis Hydref 2018. Yn ystod ei ymweliad 3 diwrnod, gwelodd Bakh lyfrau a phapurau mathemategydd gwych arall o Seland Newydd, y gwyddonydd cyfrifiadol arloesol, Leslie John Comrie FRS (1893-1950), y mae ei archif yn eiddo i Gasgliad Hanes Cyfrifiannu Prifysgol Abertawe.