Opsiynau Blwyddyn Mewn Diwydiant Y Coleg Wyddoniaeth

Ar hyn o bryd mae pob adran yn y Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig rhai cyrsiau sydd â dewis blwyddyn mewn diwydiant. Dyma ble rydych chi'n treulio blwyddyn ar leoliad gwaith cyflogedig. Bydd y cyrsiau hyn yn flwyddyn yn hwy na gradd safonol yr un enw. Os ydych chi'n astudio cwrs BSc / BA / MEng / MSci, dyma'ch blwyddyn ddiwethaf. Os ydych chi'n astudio MPhys, dyma fydd eich trydedd flwyddyn.

Rhaid cymryd y Flwyddyn mewn Diwydiant gyda chyflogwr neu sefydliad sy'n berthnasol i'r sector a gellir ei gymryd naill ai'n lleol, yn genedlaethol neu'n dramor. Mae'r manteision o gymryd y flwyddyn mewn diwydiant yn helaeth, gan roi'r cyfle i chi gyflwyno'ch sgiliau mewn amgylchedd sy'n seiliedig ar waith, a fydd yn ei dro yn gwella eich CV a'ch rhagolygon cyflogaeth yn fawr. Bydd y Coleg yn darparu cefnogaeth ac arweiniad parhaus cyn eich lleoliad trwy'r modiwl cyn-leoli, ac er eich bod ar leoliad trwy bwyntiau cyswllt rheolaidd gyda staff.

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â nifer o sefydliadau sy'n gweithio gyda ni i ddarparu ystod o gyfleoedd lleoliad. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau lleoliad. Os na allwch sicrhau lleoliad erbyn diwedd ail flwyddyn eich cwrs, byddwch yn trosglwyddo i'r rhaglen radd 3 blynedd gyfatebol

Proffil Myfyrwyr

Meddai Rhys Miller, myfyriwr BSc Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant, "Dysgais gymaint o sgiliau yn ystod fy lleoliad yn Wheelies - rheoli amser, rheoli prosiectau hyfyw, sgiliau cydweithio a chyfathrebu. Rwyf hefyd yn rhoi fy ngwybodaeth codio i ddefnydd da. "