Mae'r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig ystod eang o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, ac maent oll wedi'u dylunio gan gadw eich dyfodol mewn cof. Mae nifer o'n cynlluniau gradd yn achrededig ac mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau israddedig yn cynnwys opsiwn blwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant.

Archwiliwch ein hadrannau a dewch o hyd i'r cynllun gradd israddedig neu ôl-raddedig cywir i chi.

Gwnewch gais i'r Coleg Gwyddoniaeth

Os ydych chi'n ddarpar fiolegydd y môr, neu'n dymuno cynnal ymchwil i wrth-fater, dysgwch sut i wneud cais ar gyfer ein hystod eang o gynlluniau gradd israddedig, ôl-raddedig ac ymchwil.

Cyfleoedd Byd-eang

Llun allan o ffenest awyren yn edrych ar fôr gwyrddlas hardd ac awyr las godidog ac ynys fechan