A oes gan fy nghwrs gymdeithasau i fyfyrwyr? 

Oes, gallwch ymuno â @SwanseaPhysoc

Ble gallaf gael gwybodaeth am fodiwlau? 

Cewch hyd i ragor o wybodaeth am fodiwlau ar ein tudalen israddedig drwy glicio ar eich cynllun gradd dewisol. Ewch i lawr y dudalen am wybodaeth am y modiwlau.

A oes angen i mi brynu offer arbennig ar gyfer y cwrs hwn? 

Nid oes costau ychwanegol gorfodol. 

Pryd byddaf yn cael fy amserlen? 

Bydd myfyrwyr newydd yn gallu gweld eu hamserlen unwaith y byddant wedi cofrestru ar-lein.