Gwyddoniaeth yn Abertawe

Mae Gwyddoniaeth Abertawe yn cynnwys chwe adran, a phob un ohonynt yn arwain ymchwil arloesol fyd-eang ac yn canolbwyntio'n llwyr ar ddarparu addysg sy'n ysbrydoledig, yn ddefnyddiol ac yn llwybr i amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa gwerthfawr.

Mae'n hadran ar draws ddau gampws, gyda'r Biowyddorau, Cemeg, Daearyddiaeth a Ffiseg ym Mharc Singleton, a Chyfrifiadureg a Mathemateg ar Gampws y Bae.

Rydym yn cynhyrchu ymchwil sy'n pennu agenda o'r radd flaenaf. Mae straeon ymchwil diweddar yn cynnwys creu tanwydd hydrogen o wastraff plastig, monitro ymrannu ysgafell iâ Larsen C a chadwraeth dolydd morwellt. Mae llawer o'n hymchwil yn cyd-fynd â chyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.