Coronafeirws: y diweddaraf

Y Coleg Gwyddoniaeth

Mae'r Coleg yn cynnwys chwe adran, a phob un ohonynt yn arwain ymchwil arloesol fyd-eang ac yn canolbwyntio'n llawn ar ddarparu addysg sy'n ysbrydoledig, yn ddefnyddiol ac yn llwybr i amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa gwerthfawr.

Mae'n hadran ar draws ddau gampws, gyda'r Biowyddorau, Cemeg, Daearyddiaeth a Ffiseg ym Mharc Singleton, a Chyfrifiadureg a Mathemateg ar Gampws y Bae.

Rydym yn cynhyrchu ymchwil sy'n pennu agenda o'r radd flaenaf. Mae straeon ymchwil diweddar yn cynnwys creu tanwydd hydrogen o wastraff plastig, monitro ymrannu ysgafell iâ Larsen C a chadwraeth dolydd morwellt. Mae llawer o'n hymchwil yn cyd-fynd â chyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Beth yw'r Ffowndri Gyfrifiadurol?

Bydd y cyfleuster Gwyddor Gyfrifiadol newydd o safon fyd-eang gwerth £32.5 miliwn yn esiampl euraidd o gydweithio ar ymchwil a bydd yn ceisio denu ymchwilwyr blaenllaw i Gymru, gan roi Abertawe wrth wraidd ecosystem ranbarthol ffyniannus o ymchwil a chwmnïau digidol.

Gwnewch gais am efrydiaeth ymchwil a ariennir

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC mewn Gwella Rhyngweithiadau Dynol a Chydweithrediadau â Data a Chudd-wybodaeth wedi'i lleoli yn y Ffowndri Gyfrifiadurol. Rydym yn galw am Geisiadau am efrydiaethau ymchwil a ariennir am 4 blynedd. Mae'n rhaglen 4 blynedd ac mae'n cynnwys gradd Meistr integredig.

Gwnewch gais am efrydiaeth ymchwil a ariennir

Mae Canolfan Ymchwil ac Arloesi y DU mewn Cudd-wybodaeth Artiffisial, Dysgu Peiriannau a Chyfrifiadura Uwch yn darparu cyfleoedd PhD 4 blynedd, wedi'u hariannu'n llawn ar draws meysydd eang ffiseg gronynnau a seryddiaeth, gwyddorau biolegol ac iechyd, a gwyddorau mathemategol a chyfrifiadurol.