Mae ein staff yn ymwneud â nifer o grwpiau ymchwil

Mae Adran y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg yn amgylchedd ymchwil ffyniannus sydd wedi'i gynnwys mewn rhwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol o ysgolheigion. Mae dau grŵp ymchwil o fewn yr Adran: Canolfan Ymchwil Llenyddiaeth Naratif Hynafol (KYKNOS); a Dehongli Gorffennol yr Aifft yng Nghymru a'r Byd (InEPWW). Ein cryfderau ymchwil yw: llenyddiaeth Roegaidd a Lladin; Hanes ac Archeoleg Groeg a Rhufain; Archeoleg, Hanes a Diwylliant yr Aifft a Nubia; Athroniaeth yr Henfyd; Diogelu Eiddo Diwylliannol mewn Parthau Gwrthdaro.

Mae staff y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg yn ymwneud â nifer o grwpiau ymchwil, gan gynnwys:

Y Ganolfan Ymchwil Rhywedd mewn Diwylliant a Chymdeithas (GENCAS)

Prosiectau Ymchwil Mawr