Llun o Lauren Hopkins

Lauren Hopkins

"Dechreuais fy astudiaethau israddedig drwy astudio cwrs gradd Eifftoleg a Hanes yr Henfyd. Mwynheais ddysgu am Rufain a Groeg, y ddau'n bynciau diddorol a symbylol, ond wedi hefyd astudio rhai modiwlau'n canolbwyntio ar yr Aifft, sylwais yn fuan fy mod am astudio Eifftoleg. Roedd hyblygrwydd yr Adran yn Abertawe yn golygu y ces i newid i anrhydedd sengl Eifftoleg yn ystod fy ail flwyddyn. Roedd dysgu am yr agweddau hyn yn wych ac roedd y gwersi bob amser yn ddifyr ac addysgiadol. Roedd y darlithwyr i gyd yn anhygoel ac yn annog yr holl fyfyrwyr i ddal ati - helpon nhw fi i wireddu fy mreuddwydion drwy eu gwybodaeth a'u harbenigedd addysgu. Mwynheais astudio yn Abertawe yn fawr, ac ar ôl graddio ces i swydd yn gweithio ar brosiect lleol hynod gyffrous a phwysig, sef prosiect Gower Unearthed. Ein nod yw ailgreu tŷ crwn i weld sut fyddai Celtiaid yr Oes Haearn wedi byw, ac i archwilio'u system gredoau a'u rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas. Wedi'i adeiladu, bydd ar agor i'r cyhoedd. Yn fy rôl fel ymchwilydd academaidd, rwy'n ymchwilio hanes y Celtiaid, a chaiff fy nghanfyddiadau eu cynnwys ar y safle ar fyrddau arweiniol."

Isabel Crouch

“Ers astudio BA Gwareiddiad Clasurol a Lladin ym Mhrifysgol Abertawe, rwyf nawr yn Gynorthwyydd Golygu a Chynhyrchu i gwmni cylchgronau. Roeddwn i wedi gwneud cais am swydd wahanol, ond roedd y cwmni'n hoffi fy CV ac yn teimlo y byddwn i'n ased gwerthfawr i'w tîm golygyddol. Mae'r swydd yn cynnwys llawer o ddarllen, ysgrifennu a golygu. Mae fy ngradd yn fy helpu yn y swydd hon, am iddi sicrhau dealltwriaeth dda iawn o ramadeg a'r gallu i ddarllen a dehongli ystod eang o erthyglau. Mae'r gwaith addysgu yn Adran y Clasuron yn Abertawe yn wych, ac rwy'n dal i gael cymorth parhaus gan fy hen ddarlithwyr. Mae'r hyder a fagais yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe wedi bod yn hanfodol i mi wrth deithio a dod o hyd i swydd rydw i wir yn ei mwynhau."