Ymgeisiwch Nawr

Gwnewch Gais i Astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Mae'r Brifysgol yn falch o fod ymhlith y 30 Gorau yn y Deyrnas Unedig o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) ac ymhlith y 15 Gorau yn y Deyrnas Unedig o ran Bodlonrwydd Myfyrwyr (NSS 2016).

  • Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau israddedigôl-raddedig ac ymchwil.
  • Mae'r Coleg Gwyddoniaeth, y Coleg Peirianneg a'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig Blwyddyn Sylfaen Integredig i ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad angenrheidiol i ddechrau cwrs gradd tair blynedd.
  • Gall myfyrwyr wneud cais am leoliadau gwaith fel rhan o Academi Cyflogadwyedd Abertawe, ond mae llawer o raglenni gradd hefyd yn cynnwys opsiwn ar gyfer blwyddyn mewn diwydiant/lleoliad gwaith.
  • Mae llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio dramor fel rhan o'u cynllun gradd, naill ai am flwyddyn neu am semester.

Diwrnodau ymweld ar ôl gwneud cais

Mae'r Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr yn gyfle i bawb sydd wedi derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Abertawe i ymweld â'u hadran academaidd ac i ddarganfod mwy am y profiad myfyrwyr rhagorol sydd ar gael yma. 

Archebwch Nawr

Diwrnodau Agored i Israddedigion

Yn ystod ein Diwrnodau Agored Israddedig gallwch ymweld â'n dau gampws glan môr godidog, Campws Parc Singleton a Champws y Bae a darganfod ein holl gyrsiau a'r gofynion mynediad, siarad â darlithwyr pwnc ac ymweld â'n dewis o lety ar y campws ac yn y Pentref Myfyrwyr cyfagos.

 

 

Rhith daith

Archwiliwch y campws gyda’n teithiau rhithwir 360 gradd...

Rhith daith