Partneriaid yn ôl Rhanbarth

Cynllun Strategol Prifysgol Abertawe 2012-2017...

nodir erbyn 2017 y bydd Prifysgol Abertawe:

Wedi magu a chynnal partneriaethau rhyngwladol strategol gyda sefydliadau addysgol rhyngwladol a fydd yn ehangu ac yn cefnogi ein hymchwil, ein haddysgu a’n huchelgeisiau o ran recriwtio myfyrwyr (I1)

Wedi rhoi mwy o gyfleoedd rhyngwladol i’n corff myfyrwyr i wella eu profiad yn y Brifysgol a’u cyflogadwyedd (I2);

I’r diben hwn, mae Abertawe yn cynnig nifer o raglenni gradd Meistr a addysgir a rhaglenni doethurol ar y cyd â phartneriaid gartref a thramor. Mae gan rai o’r rhaglenni cydweithredol y label urddasol Erasmus Mundus, ynghyd â phortffolio cyfyng o raddau sylfaenol.

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener