Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academiadd

Croeso i'r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd

Bydd y tîm Partneriaethau Academaidd yn gweithio gyda chi i sefydlu partneriaethau academaidd llwyddiannus â sefydliadau addysg a masnachol yn fyd-eang. Rydym yn darparu gwasanaeth cefnogi proffesiynol, dibynadwy ac effeithiol i staff academaidd a gweinyddol, ym Mhrifysgol Abertawe ac yn ein partneriaid allanol. Rydym yn ffurfioli cysylltiadau â sefydliadau a chyrff allanol er mwyn darparu rhaglenni cydweithredol sydd  â phwyslais amlwg ar sicrhau y bydd pob myfyriwr neu ddysgwr, lle bynnag y mae'n astudio a beth bynnag yw lefel ei ddyfarniad, yn cael profiad dysgu rhagorol a gwobrwyol.

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener