Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (o Ebrill 2020)

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog (£)
Cyflog 1
up to 180 
3 17,347
 Cyflog 2
181-195   
5 17,529
Disc* 17,682 
Cyflog 3
196-213
      
6 17,682
7 18,009
8 18,342
9 18,709
10 19,133
Disc* 19,612
Disc* 20,130
Cyflog 4
214-232      
11 19,612
12 20,130
13 20,675
14 21,236
15 21,814
Disc* 22,417
Disc* 23,067
Cyflog 5
233-265       
16 22,417
17 23,067
18 23,754
19 24,461
20 25,217
Disc* 25,941
Disc* 26,715
Disc* 27,511
Cyflog 6
266-312       
21 25,941
22 26,715
23 27,511
24 28,331
25 29,176
Disc* 30,046
Disc* 30,942
Disc* 31,866
Cyflog 7
314-368      
26 30,046
27 30,942
28 31,866
29 32,817
30 33,797
Disc* 34,804
Disc* 35,845
Cyflog 8
369-414

       
31 34,804
32 35,845
33 36,914
34 38,017
35 39,152
36 40,322
Disc* 41,526
Disc* 42,792
Cyflog 9
415-480       
37 41,526
38 42,792
40 45,361
41 46,718
43 49,553
Disc* 51,034
Disc* 52,560
Disc* 54,131
Cyflog 10
481+       
44 51,034
45 52,560
46 54,131
47 55,750
48 57,695
49 59,135
Disc* 60,905
Disc* 62,727 


Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog (£)
Cyflog 10a
Dim cynyddrannau awtomatig   
7 63,515 
8 64,309 
9 65,111 
10 65,922 
11 66,744 
12 67,577
13 68,418 
14 69,272 
15 70,133 
16 71,011 
17 71,894 
18 72,793 
19 73,701 

*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.