Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Pwyntiau unigol 2-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (o Awst 2019)

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog (£)
Cyflog 1
up to 180 
2 16,434
Disc 16,434 
Cyflog 2
181-195   
3 16,736
4 17,046
5 17,361
Disc 17,682 
Cyflog 3
196-213
      
6 17,682
7 18,009
8 18,342
9 18,709
10 19,133
Disc 19,612
Disc 20,130
Cyflog 4
214-232      
11 19,612
12 20,130
13 20,675
14 21,236
15 21,814
Disc 22,417
Disc 23,067
Cyflog 5
233-265       
16 22,417
17 23,067
18 23,754
19 24,461
20 25,217
Disc 25,941
Disc 26,715
Disc 27,511
Cyflog 6
266-312       
21 25,941
22 26,715
23 27,511
24 28,331
25 29,176
Disc 30,046
Disc 30,942
Disc 31,866
Cyflog 7
314-368      
26 30,046
27 30,942
28 31,866
29 32,817
30 33,797
Disc 34,804
Disc 35,845
Cyflog 8
369-414

       
31 34,804
32 35,845
33 36,914
34 38,017
35 39,152
36 40,322
Disc 41,526
Disc 42,792
Cyflog 9
415-480       
37 41,526
38 42,792
40 45,361
41 46,718
43 49,553
Disc 51,034
Disc 52,560
Disc 54,131
Cyflog 10
481+       
44 51,034
45 52,560
46 54,131
47 55,750
48 57,695
49 59,135
Disc 60,905
Disc 62,727 


Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog (£)
Cyflog 10a
Dim cynyddrannau awtomatig   
7 63,515 
8 64,309 
9 65,111 
10 65,922 
11 66,744